Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Op 30 september vond de Middag van de Medezeggenschap plaats, georganiseerd door het College van Bestuur (CvB), de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA. De bijeenkomst markeerde de start van de nieuwe zittingstermijn van de raden.

Hal Maagenhuis
Foto: Dirk Gillissen

Rector magnificus Dymph van den Boom opende de Middag van de Medezeggenschap in het Maagdenhuis en riep de tachtig aanwezigen op om te kijken naar zowel de structuur als de cultuur van de medezeggenschap aan de UvA.

‘Voor een goede governance is het nodig dat de medezeggenschap…’

In pitches probeerden dr. Breanndán Ó Nualláin (COR, AUC), Marlise Huijzer (OC FMG), prof.dr. Albert Feilzer (decaan ACTA) , Iris Kooreman (FMG), dr. Jonneke  Bekkenkamp (COR, FGw) en prof. dr. Edgar du Perron (decaan FdR en vice-rector)  hierop een antwoord te vinden. Zij opperden verschillende ideeën, uiteenlopend van ‘de medezeggenschap serieuzer nemen en eerder betrekken’, ‘ de medezeggenschap beter faciliteren’, ‘de opkomst bij verkiezingen verhogen’ tot ‘meer inspraak, zichtbare overwinningen en instemmingsrecht’.

Hoe bereiken we een levendige medezeggenschapscultuur?

Hoe bereiken we een levendige medezeggenschapscultuur die bijdraagt aan een goede governance? Tijdens de paneldiscussie stond deze vraag centraal. Onder leiding van oud-voorzitter van de COR dr. Radboud Winkels gingen panelleden prof.dr. Dymph van den Boom, dr. Ingmar Visser (COR, FMG), drs. Lucy Wenting (voorzitter UCO) en Joris van Wouden (SR, FGw) in discussie met de zaal. De discussie centreerde zich rond onderwerpen als autonomie, een medezeggenschap die dichter bij de studenten en medewerkers staat, de verhouding tussen centrale en decentrale medezeggenschap, opties voor meer directe democratie en de medezeggenschap serieuzer nemen.

Afsluitend bedankte Gerard Mols, lid van de Raad van Toezicht, Radboud Winkels en Ingmar Visser voor hun inzet als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de COR.