Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Update: De faculteit ziet zich gedwongen het gebouw te sluiten. Vanmiddag zijn verschillende ruimtes in een pand van de UvA gekraakt door leden van De Nieuwe Universiteit, om een ruimte te claimen als ‘uitvalsbasis’ voor acties en om te ‘vechten voor dekolonialisatie en vrij en emancipatoir onderwijs’ vanuit een ‘mooi kantoor aan de grachten in Amsterdam’.

Update 20.25 uur

Omdat de bezetters vluchtroutes hebben gebarricadeerd en de brandveiligheid niet langer gegarandeerd is, ziet de Faculteit der Geesteswetenschappen zich gedwongen het gebouw te sluiten. Vanmiddag is de medewerkers gevraagd het gebouw te verlaten. Zolang de bezetting voortduurt, zullen zij niet kunnen werken in dit pand. De faculteit heeft met de bezetters overlegd en dit aangegeven, hen herhaaldelijk verzocht om te vertrekken en aangifte gedaan bij de politie. 

De onderwijsbalie die in deze ruimte was gehuisvest, is pas per 15 oktober 2015 verhuisd. De ruimte is nog niet leeg opgeleverd; bovendien is dit tot 1 januari de werkplek van een medewerker van de onderwijsbalie voor de afdeling Filosofie. Verder werken  er circa zestig medewerkers in dit pand die nu gedwongen zijn elders een werkplek te zoeken.

16.39 uur

In de afgelopen maanden heeft de UvA uitgebreid werk gemaakt van democratisering, het versterken van de medezeggenschap, het beperken van het aantal flexcontracten en andere zaken die tijdens bezetting van het Maagdenhuis opkwamen. Er wordt op al deze punten constructief samengewerkt met de medezeggenschap (centraal en decentraal) en resultaat geboekt. Zo wordt de medezeggenschap de komende maanden uitgebreid betrokken bij de keuze voor een nieuwe voorzitter en rector; is een student-assessor benoemd; worden beleidsvoorstellen breed gedeeld binnen de hele UvA; heeft de studentenraad en de ondernemingsraad instemming op hoofdlijnen van de begroting; en worden debatten gevoerd in het Maagdenhuis. Op initiatief van de medezeggenschap en actiegroepen is een financiële commissie aan het werk en wordt gewerkt aan het starten van een commissie democratisering.

De UvA tolereert het wederrechtelijk betreden of in gebruik nemen van panden van de UvA niet en beraadt zich op eventuele stappen.