Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Er kunnen stilteruimten worden ingericht binnen de algemeen toegankelijke gedeelten van de UvA. De stilteruimten moeten nadrukkelijk een neutraal karakter hebben, en mogen niet ‘geclaimd worden’ door groepen gebruikers.

In de afgelopen periode dienden de ASVA, de Centrale Studentenraad (CSR) en Facultaire Studentenraden verzoeken in voor het toestaan van stilteruimten.

In een reactie schrijft Dymph van den Boom, waarnemend bestuursvoorzitter en rector magnificus, vandaag aan hen dat na intern overleg is bevestigd dat er binnen de algemeen toegankelijke gedeelten van de gebouwen stilteruimtes kunnen zijn. ‘Een voor iedere student en medewerker toegankelijke ruimte waar men zich – zonder reservering vooraf – kortstondig individueel kan onttrekken aan de drukte om zich even in stilte te concentreren.’

De stilteruimtes moeten een neutraal karakter hebben. ‘De UvA biedt ruimte aan álle studenten en medewerkers om zich te ontwikkelen, met respect en ruimte voor ieders overtuiging.

Daaruit volgt dat ruimten in de UvA, en dus ook stilteruimten, op geen enkele wijze door versiering, opschriften, aankleding, inrichting of door het gedrag van gebruikers kunnen en mogen worden geclaimd of toegeëigend door aanhangers van één specifieke politieke, religieuze of levensovertuiging. Ook op andere gronden, welke dan ook, mag niet worden gediscrimineerd door en tussen gebruikers’, zo staat in de brief aan de ASVA en de CSR.

Om het neutrale karakter te bewaken worden huisregels opgesteld. De CSR heeft hiervoor een concept opgesteld. Het toezicht hoort tot de  taak van de gebouwbeheerder.

Van den Boom: ’Het blijft voor ons van het allergrootste belang dat álle studenten en medewerkers zich aan de UvA thuis voelen. Er moet respect en ruimte zijn voor ieders overtuiging. Ik denk dat deze stilteruimtes daar een bijdrage aan kunnen leveren.’