Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Medewerkers van de UvA die menen dat hun aanstelling niet naar de letter en de geest van de Cao NU en de Wet werk en zekerheid is, konden zich tussen 9 juni 2015 en 10 oktober 2015 wenden tot de Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie (VIR) voor een bindend advies.

In totaal heeft de VIR 34 adviesaanvragen binnengekregen. Dit heeft in 17 gevallen geleid tot een bindend advies van de VIR. Het College van Bestuur heeft overeenkomstig de adviezen besloten. De overige 17 aanvragen zijn teruggetrokken door de medewerker, bijvoorbeeld omdat er tussentijds een bevredigende oplossing is gevonden of omdat men elders een baan heeft aanvaard of omdat men besloot toch niet verder  van de procedure gebruik te willen maken.

Van de 17 adviezen door de VIR betroffen tien gevallen een verzoek om de tijdelijke aanstelling om te zetten in een aanstelling voor onbepaalde tijd. In 9 gevallen heeft de VIR geoordeeld dat deze tijdelijke aanstellingen omgezet dienen te worden in onbepaalde tijd.

De overige 7 adviezen betroffen ontslagaanzeggingen, het niet verlengen van een aanstelling of het verzoek om verruiming van de betrekkingsomvang. In 3 gevallen is geoordeeld dat de medewerker geen recht heeft op een aanstelling maar wel recht heeft op begeleiding naar ander werk. In 1 geval is geoordeeld dat een aanstelling moet worden aangeboden en in 1 geval is geoordeeld dat er een vergoeding verstrekt moet worden maar geen aanstelling hoeft te worden aangeboden. Van de 3 verzoeken om de betrekkingsomvang te verruimen, is in 1 geval geoordeeld dat dit inderdaad diende te gebeuren; in 2 gevallen is dit afgewezen. Bij 1 medewerker betrof het advies twee aspecten.

Voor medewerkers die geen gebruik hebben gemaakt van de tijdelijke mogelijkheid van bindend advies van de VIR, blijft de VIR in functie zoals voorheen. Dit betekent dat de VIR beschikbaar is voor vragen van medewerkers over hun aanstelling en hun individuele rechtspositie. Indien gewenst kan een beroep worden gedaan op de bezwaar- en beroepsprocedure.

Verdere details worden in het kader van de privacy van medewerkers niet verstrekt.