Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Tijdens het overleg van 23 september jl. met de pre-commissie (de voorbereidingscommissie zoals deze op basis van het akkoord van juni jl. is gevormd) zijn nadere afspraken gemaakt over de instelling en werkwijze van de Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA.

De commissie is ingesteld met instemming van de pre-commissie. Vervolgens heeft het CvB van de UvA op 30 september jl. het besluit genomen tot facilitering van de commissie. De werkwijze van de commissie is vastgelegd in het reglement en het onderzoeksprotocol. Op basis van deze afspraken is de commissie van start gegaan met haar werkzaamheden.

Leden commissie

De commissie staat onder leiding van Hendrik van Moorsel en bestaat daarnaast uit de commissieleden Victor Eiff, Hester Bais, Paul Wouters en Dick Schuiling. De commissie wordt ondersteund door een onafhankelijk secretaris.

De commissie start haar opdracht met een vooronderzoek (oriëntatiefase). Dit vooronderzoek staat in het teken van uitwisselen van verwachtingen van de verschillende betrokkenen en belanghebbenden, en dient uit te monden in een heldere en concrete formulering van de onderzoeksvragen en in een plan van aanpak voor het daadwerkelijke onderzoek. De inzet van de commissie is erop gericht de resultaten van dit vooronderzoek voor 1 december 2015 te presenteren. 

Opdracht en werkwijze

Op de website van de commissie is nadere informatie te vinden over de opdracht en werkwijze van de commissie. Daarnaast zal de commissie op deze website regelmatig een voortgangsbericht plaatsen.

Meer informatie over de commissie

Beschikt u over informatie die in uw ogen relevant is voor de werkzaamheden van de commissie? Dan ontvangt de commissie deze informatie graag van u. Ook voor vragen aan de commissie kunt u contact opnemen.  Aanspreekpunt hiervoor is de secretaris van de commissie, Carla de Rie per e-mail: info@cofh-uva.nl of telefonisch: 033 464 70 70.