Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

UvA-hoogleraar Geert ten Dam is benoemd tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad stemde afgelopen vrijdag in met de benoeming van in totaal twee nieuwe kroonleden voor de SER, naast Geert ten Dam is dat VU-hoogleraar Henri de Groot.

G.T.M. ten Dam
Afbeelding: Geert ten Dam

Prof. dr. Geert ten Dam is hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA. Zij houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van de sociale kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast was zij van 2011-2014 voorzitter van de Onderwijsraad. Op dit moment is zij lid van het Platform Onderwijs2032, dat in opdracht van staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap advies voorbereidt over toekomstgericht onderwijs.

In totaal zijn er nu drie UvA-hoogleraren als kroonlid verbonden aan de SER. Geert ten Dam sluit aan bij hoogleraar Marktwerking- en mededingingseconomie Barbara Baarsma, universiteitshoogleraar Louise Gunning en hoogleraar Mirjam van Praag. Evert Verhulp en Aukje Nauta zijn als plaatsvervangende kroonleden verbonden aan de SER.

Over de SER

De Sociaal-Economische Raad is een adviesorgaan van werknemers, ondernemers en onafhankelijke deskundigen, de kroonleden. De SER wil een bijdrage leveren aan maatschappelijke consensus over nationale en internationale onderwerpen op sociaal-economisch terrein. De SER streeft hierbij naar hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving. Zij adviseren aan regering en parlement over sociaal-economisch beleid. Daarnaast heeft de SER ook bestuurlijke taken voor het bedrijfsleven, op grond van de Wet op ondernemingsraden.