Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

UvA-onderzoeker Marthe Straatemeier heeft de Abbas Dissertatieprijs ontvangen. Ze krijgt de prijs voor haar onderzoek naar de ontwikkeling van rekenvaardigheid bij kinderen. Tijdens haar promotieonderzoek zette ze de educatieve website Rekentuin.nl op.

Marthe Straatemeier - Abbasprijs
Marthe Straatemeier

Straatemeier volgde voor haar onderzoek grote groepen kinderen wekelijks in hun ontwikkeling. Omdat zo vaak toetsen in het onderwijs onmogelijk is, ontwikkelde ze, samen met andere onderzoekers van de UvA, een online oefensysteem dat voor kinderen en docenten aantrekkelijk en nuttig is, en betrouwbare hoogfrequente data zou opleveren. Dit oefensysteem werd Rekentuin. Een belangrijke vernieuwing is dat het oefensysteem, in de vorm van spelletjes, volledig adaptief is. Ieder kind speelt altijd op zijn of haar eigen niveau.

De interesse van scholen voor dit oefensysteem is zeer groot. Inmiddels gebruiken meer dan 1600 basisscholen educatieve systemen van Oefenweb, waar Rekentuin onderdeel van uitmaakt. Oefenweb heeft meer dan 700 miljoen opgaven bij kinderen afgenomen, met 1,5 miljoen opgaven per dag.

Abbas Dissertatieprijs

Straatemeier krijgt de Abbas Dissertatieprijs voor haar proefschrift ‘Math Garden: A new educational and scientific instrument’. De jury kijkt bij de beoordeling van de proefschriften onder andere naar de mate waarin het proefschrift testontwikkeling bevorderd, de excellentie van het werk, de innovativiteit en de maatschappelijke relevantie. Daarnaast moet het proefschrift op alle punten zeer goed zijn beoordeeld. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 2500 euro.

De Abbas Dissertatieprijs wordt jaarlijks toegekend aan een wetenschapper die een proefschrift heeft geschreven over onderzoek en ontwikkeling van instrumenten, met name tests en vragenlijsten, ten behoeve van diagnostiek op het gebied van de beroepskeuze- en personeelspsychologie, klinische, neuro-, gezondheids-, ontwikkelings- of onderwijspsychologie. Het is een initiatief van de Stichting Abbas Fonds.

Over de Abbasstichting

De stichting stelt zich ten doel onderzoek en ontwikkeling van instrumenten, met name tests en vragenlijsten, ten behoeve van psychologische diagnostiek te bevorderen. Dit kan zijn op het gebied van beroepskeuze- en personeelspsychologie, en klinische, neuro- en gezondheidspsychologie, en ontwikkelings- en onderwijspsychologie. Jaarlijks reiken zij een prijs uit voor een proefschrift dat in het voorgaande jaar is verdedigd.