Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Er zijn concrete afspraken gemaakt tussen de Centrale Ondernemingsraad en het College van Bestuur over de invulling van het eerste punt uit het Tienpuntenplan; het investeren in en versterken van de medezeggenschap.

Besloten is dat voor de periode van 1 juli 2015-30 juni 2016 er een tijdelijke verruiming van de Faciliteitenregeling Medezeggenschap voor de leden van de Centrale Ondernemingsraad komt. Het percentage van de werktijd die leden van de COR aan werkzaamheden ten behoeve van de raad kunnen besteden, wordt voor die periode vergroot. Dat komt neer op een totale extra inzet voor de raad van 1,3 fte.

Daarnaast krijgt de COR vaste contactpersonen in de Bestuursstaf voor ondersteuning en informatie. Zo zal een vast contactpersoon bij Bureau Communicatie het Dagelijks Bestuur van de COR bijstaan en faciliteren bij de communicatie van zaken die de universitaire gemeenschap betreffen.