Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

UvA en HvA zijn bereid zijn deel te nemen aan een pilot flexibel studeren, waarbij niet het volledige collegegeld hoeft te worden betaald, maar alleen voor vakken die daadwerkelijk gevolgd worden. De pilot is het initiatief van LSVb, VVD en PvdA. Het voorstel is maandag 14 december besproken in de commissievergadering OCW in de Tweede Kamer. De verwachting is dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in de loop van januari laat weten of en hoe ze het voorstel wil uitvoeren.

De UvA en HvA zullen vervolgens tijd nodig hebben om de pilot uit te werken en te implementeren en het mogelijk te maken voor studenten om zich te kunnen aanmelden. Er moet nog worden vastgesteld voor welke opleidingen de pilot toegankelijk zal zijn. Zodra daarover meer bekend is, zal dit via de websites van de UvA en HvA worden gecommuniceerd. Als het voorstel wordt overgenomen door het ministerie van OCW zou de pilot in 2016-2017 van start kunnen gaan voor maximaal 1000 studenten.

De UvA en HvA vinden net als de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB), VVD en PvdA dat studenten meer ruimte kunnen krijgen om hun studie op een passende manier in te richten. Dymph van den Boom, waarnemend voorzitter UvA-HvA: ‘We herkennen dat er bij onze studenten behoefte is om hun studie te combineren met extracurriculaire activiteiten, zorg, werk of een bedrijf, of studie bij andere instellingen. De manier waarop de overheid de student op dit moment laat betalen en het hoger onderwijs financiert past daar niet goed bij. Deze pilot biedt studenten meer mogelijkheden, meer flexibiliteit.’

In het voorstel betalen studenten niet voor een volledig studiejaar, maar per vak. Als ze het vak niet halen, moet opnieuw betaald worden. Het is met name voordelig voor studenten die vooraf al weten dat zij zeker minder dan 80% van het onderwijs gaan volgen.

Welke studenten kunnen deelnemen?

De studenten die zich willen aanmelden moeten in 2015-2016 al ingeschreven staan aan de UvA of HvA en moeten in aanmerking komen voor het wettelijke collegegeldtarief. Ook is deelname alleen mogelijk voor studenten vanaf het tweede jaar die een positief bindend studieadvies hebben ontvangen. Er moet nog worden vastgesteld voor welke opleidingen de pilot toegankelijk zal zijn. Studenten geneeskunde en tandheelkunde kunnen niet deelnemen vanwege de relatie met de patiëntenzorg, studenten AUC en PPLE niet vanwege het op jaarklassen gebaseerde onderwijsconcept.