Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op donderdag 3 december is QuSoft, het eerste onderzoekscentrum in Nederland dat zich specifiek richt op kwantumsoftware, gelanceerd. Het centrum is een gezamenlijk initiatief van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de UvA, en wordt gevestigd op het Amsterdam Science Park.

Qusoft

Het onderzoek van QuSoft is complementair aan dat van QuTech (TU Delft), dat zich richt op de ontwikkeling van kwantumhardware. Daarmee versterkt het nieuwe centrum de positie van Amsterdam en Nederland in de wereldtop van onderzoek op het gebied van kwantuminformatica.

De focus van QuSoft ligt op de ontwikkeling van kwantumsoftware. Dat vereist fundamenteel andere technieken en benaderingen dan de ontwikkeling van traditionele software vanwege de bijzondere kwantummechanische eigenschappen van de kwantumcomputer, zoals superpositie, interferentie en verstrengeling. De belangrijkste onderzoeksopdracht is om software te ontwikkelen en toepassingen te vinden die de uitzonderlijke kracht van kwantumcomputers kunnen benutten.

Uitstekende reputatie

QuSoft is het geesteskind van Harry Buhrman, leider van de onderzoeksgroep 'Algorithms and Complexity' bij het CWI en hoogleraar Informatica aan de UvA. Hij en Kareljan Schoutens, hoogleraar Theoretische Natuurkunde bij de UvA, vormen de directie van het nieuwe centrum, dat voortbouwt op de uitstekende reputatie van deze twee Amsterdamse instellingen op het gebied van quantum computing en kwantuminformatica. Zij zullen gezamenlijk leiding geven aan het onderzoek met als doel nieuwe protocollen, algoritmen en toepassingen te ontwikkelen voor kleine en middelgrote prototypen van de kwantumcomputer.

Harry Buhrman: ‘De lancering van QuSoft is geweldig nieuws en versterkt de centrale positie van Amsterdam in dit belangrijke onderzoeksgebied. Daarmee kunnen we ons werk op het gebied van toepassingen en software ontwikkeld voor het soort kwantumcomputers dat nu zo dichtbij lijkt, opschalen. Investeringen in de wetenschap en ontwikkeling van kwantumsoftware zijn cruciaal, aangezien niemand op dit moment echt volledig begrijpt hoe die bijzondere mogelijkheden van de toekomstige kwantumhardware goed zijn te benutten.’

Onderzoeksgebieden

QuSoft zal zich met name richten op onderzoeksgebieden en toepassingen voor een klein aantal qubits, het testen en debuggen van kwantumsystemen, en kwantumarchitecturen. Daarnaast wordt kwantumcryptografie een belangrijk onderzoeksonderwerp. Omdat de meeste moderne cryptografische versleutelingsmethoden heel eenvoudig gekraakt kunnen worden zodra de eerste werkende kwantumcomputers beschikbaar zijn, is de ontwikkeling van nieuwe cryptografische protocollen en toepassingen van cruciaal belang voor de beveiliging van onze economische infrastructuur.

Onderzoekszwaartepunt

Naast investeringen vanuit CWI en VU zal QuSoft structurele steun ontvangen via UvA's onderzoekszwaartepunt 'Quantum Matter and Quantum Information' (QM&QI), een samenwerkingsverband van vier onderzoeksinstituten van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Het nieuwe centrum wordt ondergebracht bij CWI, gevestigd op Amsterdam Science Park. De huidige activiteiten van de onderzoeksteams bij QuSoft zijn al stevig verankerd binnen CWI en UvA. Het centrum biedt onderdak aan vier onderzoeksgroepen en wil uiteindelijk doorgroeien naar 35 tot 40 onderzoekers. Voor de VU biedt de deelneming in QuSoft de mogelijkheid om mee te doen in het belangrijke en boeiende onderzoeksgebied van de quantum software en zijn toepassingen.

Kareljan Schoutens: ‘Het daadwerkelijke ontwerp van software en hardware voor kwantum-ICT leidt tot een reeks van vragen die alleen kunnen worden beantwoord in een samenwerking tussen verschillende disciplines. Wat QM&QI bijzonder maakt is dat in dit onderzoekszwaartepunt natuurkundigen, computerwetenschappers en wiskundigen gezamenlijk onderzoeken hoe kwantumprincipes snellere berekeningen en betere informatiebeveiliging mogelijk kunnen maken, en welke kwantumsystemen daarvoor dan het best geschikt zijn. We zijn heel blij met de aanvullende financiering, waarmee we een van onze onderzoeksspeerpunten, de ontwikkeling van kwantum-software, uit kunnen breiden en stevig neer kunnen zetten in een nieuw onderzoekscentrum.’