Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

In hoeverre hangt onderwijs samen met ongelijkheid op de arbeidsmarkt? Is het onderwijs een belangrijke scheidslijn in de samenleving? In het nieuwe boek 'Een kloof van alle tijden' geven UvA-socioloog Herman van de Werfhorst en collega-wetenschappers antwoord op de vraag in welke mate het onderwijs bepalend is voor de levensloop van mensen in Nederland in brede zin.

Cover: een kloof van alle tijden door van de Werfhorst

Van onderwijs wordt gezegd dat het in toenemende mate bepalend is voor allerlei vormen van ongelijkheid. Goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt, deelname aan de politiek, het bezoek aan podiumkunsten: het lijkt alsof dit in steeds grotere mate is voorbehouden aan hoogopgeleide Nederlanders. Er is echter weinig bekend over de mate waarin het onderwijs tot ongelijkheden leidt in brede zin. Onderzoekers bestuderen vooral een enkele dimensie en goede overzichtsstudies voor Nederland ontbreken.

Marginalisering lageropgeleiden

Een kloof van alle tijden brengt daar verandering in. De bundel betreft een studie vanaf de jaren zeventig tot heden waarin is gekeken naar de bepalende rol het genoten onderwijs op het terrein van arbeidsmarkt, politiek, cultuur en gezin. Daarnaast brengen de auteurs in kaart in welke mate onderwijsongelijkheid naar sociaal en etnisch milieu is veranderd in de afgelopen decennia. Met deze brede aanpak richten zij zich op beschrijvingen van de mate waarin er sprake is van toenemende marginalisering van lageropgeleiden, en toenemende voorsprong van hogeropgeleiden.

Auteurs

Hoofdauteur Herman van de Werfhorst is hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS). De co-auteurs zijn: Bart F.M. Bakker, Paul de Beer, Gregory Besjes, Wouter van der Brug, Maarten L. Buis, Geert Driessen, Maurice Gesthuizen, Armèn Hakhverdian, Bram Lancee, Marloes de Lange, Guuske Ledoux, Irma Mooi-Reci, Ineke Nagel, Jaap Roeleveld, Wiemer Salverda, Ineke van der Veen, Catherine de Vries en Maarten H.J. Wolbers.

Het boek wordt op woensdag 23 september gepresenteerd in SPUI25.

Publicatiegegevens    

Een kloof van alle tijden. Verschillen in lager en hoger opgeleiden in werk, cultuur en politiek, onder redactie van Herman van de Werhorst (Amsterdam University Press, augustus 2015). Paperback, €39.95, ISBN 978 90 8964 749 8.