Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Drie UvA-onderzoekers hebben een toekenning ontvangen vanuit de Vrije competitie geesteswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Via dit instrument is financiering beschikbaar voor de beste geesteswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, zonder thematische randvoorwaarden. Landelijk is aan tien projecten financiering toegekend.

NWO

De toegekende financieringen:

 • Prof. dr. Rens Bod / Prof. dr. Jeroen van Dongen - The Flow of Cognitive Goods: Towards a Post-Disciplinary History of Knowledge 
  Wetenschappelijke disciplines worden vaak opgevat als op zichzelf staande eenheden. Dit beeld is historisch onjuist: er vond continu grensoverschrijdende ideeënuitwisseling plaats. Niet zelden leidde juist dat tot wetenschappelijk doorbraken. Om, bewust of onbewust, stereotype onderscheidingen niet in stand te houden moeten historici daarom komen tot een overkoepelende, post-disciplinaire wetenschapsgeschiedenis.
   
 • Prof. dr. Gerard Steen / dr. Corina Andone / dr. Francisca Snoeck Henkemans / dr. Jean Wagemans - Resistance to metaphor 
  Onderzoekers concluderen dat we onbewust denken en redeneren in metaforen in bijvoorbeeld wetenschap (brein als machine) en politiek (tsunami van islamisering). Maar we weten niet hoe mensen dergelijke metaforen of ongewenste implicaties daarvan kritiseren. Dit programma onderzoekt waarom en hoe mensen zich kunnen verzetten tegen ongewenst metafoorgebruik.
   
 • Prof. dr. James Symonds / Prof. dr. Jerzy Gawronski - Diaspora and identity: an integrated archaeological and historical investigation into material life, ethnicity, and diet in the district of Vlooienburg, Amsterdam (AD 1600-1800) 
  In 1981-1982 zijn op het Waterlooplein twee huizenblokken met 100 beerputten opgegraven. Deze bevatten een geweldige hoeveelheid huisraad en etensresten uit de 17de en 18de eeuw. Nader onderzoek van deze vondsten levert nieuwe kennis over de dagelijkse gebruiksvoorwerpen, voeding en culturele achtergronden van de – merendeels joodse – bewoners in deze stadswijk.