Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het College van Bestuur heeft de begrotingen van zowel de commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting als de commissie Democratisering en Decentralisering goedgekeurd na een positief advies van de Gezamenlijke Vergadering. Over de subcommissie Diversiteit zal worden beslist zodra er een werkplan en begroting is ingediend.

De commissies zijn ingesteld op initiatief van (vertegenwoordigers van) actiegroepen in overleg met de medezeggenschap. Naar verwachting komen de commissies voor de zomer met een aanbeveling.

De commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting is ingesteld om onderzoek te doen naar de financiële situatie en de huisvesting van de UvA. Deze staat onder leiding van Hendrik van Moorsel. De commissie Democratisering en Decentralisering gaat voorstellen doen voor democratisering en de bestuursstructuur van de UvA en wordt geleid door Lisa Westerveld.