Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) krijgt een bijzondere leerstoel Alevitisme in Europa. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Onderzoeksfonds voor Alevitisme (OVA) en wordt ondergebracht bij de leerstoelgroep Religiewetenschappen. Centraal staat de studie naar de constructie, ontwikkeling en diversiteit van de Alevitische gemeenschappen en culturen in Europa.

Jeroen Oerlemans

Het Alevitisme wordt door de meeste wetenschappers beschouwd als een zeer diverse stroming waarin mystieke elementen verbonden zijn met de orale tradities van de oorspronkelijk nomadische bevolking van het huidige Turkije. Alevieten zijn in de loop van de geschiedenis  in de Balkan en Bulgarije terecht gekomen. Met de Turkse arbeidsemigratie kwamen sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw ook Alevieten naar West-Europa, waar ze ook tegenwoordig nog een belangrijk deel  vormen van de van oorsprong diverse Turkse bevolkingsgroepen. In het Alevi-ritueel, dat niet in moskeeën plaatsvindt maar in zogeheten Cemevi’s (‘gemeenschapshuizen’) en waaraan vrouwen en mannen samen deelnemen, spelen muziek en dans een grote rol.

De Alevitische herinneringscultuur benadrukt het leed van Alevieten als minderheid in het Osmaanse rijk en het latere Turkije enerzijds, en hun emancipatie anderzijds. Tegelijkertijd heeft de arbeidsmigratie (en de verstedelijking in Turkije) geleid tot een verlies van de orale traditie. Sinds de jaren tachtig hebben Alevitische organisaties zich ingespannen om dit erfgoed te behouden. Dit heeft bijgedragen aan het ontstaan van verschillende visies op het Alevitisme die in het huidige wetenschappelijke en maatschappelijke debat nog niet zijn uitgekristalliseerd.

Wetenschappelijke kennis

De stichting wil met de leerstoel bijdragen aan wetenschappelijke kennis van het Alevitisme. De bijzonder hoogleraar gaat zich in onderzoek en onderwijs bezighouden met de ontwikkeling van de Alevitische identiteit en cultuur onder immigranten en hun nakomelingen in Europa, en in het bijzonder in Nederland.

De Faculteit der Geesteswetenschappen versterkt met deze leerstoel de aandacht voor de diversiteit aan religieuze stromingen in ons land, en voor de diverse religieuze en culturele tradities van onze maatschappij in een Europese context. Het onderzoek zal plaatsvinden binnen het Amsterdam Institute for Humanities Research van de Faculteit. De bijzonder hoogleraar zal onderwijs geven in de bachelor- en masterprogramma’s van Religiewetenschappen. De colleges zullen ook openstaan voor studenten van Geschiedenis, Europese studies en andere opleidingen.

De werving voor de nieuwe bijzonder hoogleraar start binnenkort. Het gaat om een aanstelling voor twee dagen per week.