Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Switch to English

De tijdelijke Commissie Personeel heeft de notitie 'Aanbevelingen voor aanpak doorgeschoten flexibilisering UvA' aangeboden aan het College van Bestuur.

Het college neemt de aanbevelingen mee bij het uitwerken van beleid voor een passende verhouding vast-tijdelijk personeel. Dit is een van de prioriteiten van de HR-Agenda en punt 8 van het Tienpuntenplan: 'paal en perk' stellen aan tijdelijke arbeidscontracten.

Zestien beleidsaanbevelingen

De zestien beleidsaanbevelingen omvatten onder meer:

  • Inzichtelijke personele capaciteitsplanning
  • UvA als één juridisch werkgever
  • Eigen risicodragerschap WW niet als prikkel voor tijdelijkheid
  • Overheadkosten niet als prikkel voor tijdelijkheid
  • Interne arbeidsmarkt voor doorstroom tijdelijk personeel
  • Ontwikkelingskansen tijdelijk personeel
  • Geen verdringing door gasten
  • Geen ontwijkingsconstructies
  • Vaste aanstelling niet als vorm van bevordering hanteren

Onderzoek en aanbevelingen tijdelijke Commissie Personeel

De tijdelijke Commissie Personeel werd in het leven geroepen naar aanleiding van de Cao NU 2015/16 waarin een maximum van 22% voor tijdelijke aanstellingen is overeengekomen voor de vier onderwijsgevende wp-functies. De commissie bestond aanvankelijk uit leden van: de HRM-commissie van de COR en de Universitaire Commissie Lokaal Overleg. Later is de commissie uitgebreid met het Vakbondsactiecomité, UvA-Flex en Rethink-UvA. De commissie heeft op basis van onderzoek aanbevelingen gedaan voor het terugdringen van het aandeel tijdelijke aanstellingen en contracten.

De commissie gaf – gefaciliteerd en gefinancierd door het college – in juni opdracht aan het onafhankelijke onderzoeksinstituut AIAS van de UvA tot een onderzoek. Dit bestond uit een analyse van alle soorten tijdelijke dienstverbanden en contracten waarmee de UvA heeft gewerkt in de afgelopen jaren.

De aanbevelingen van de tijdelijke Commissie Personeel vormen een aanvulling op die van de Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie en stemmen daarmee voor een belangrijk deel overeen.