Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De begroting van de subcommissie Diversiteit is op donderdag 17 maart door het College van Bestuur (CvB) goedgekeurd.

Voor vragen naar de diversiteit en inclusiviteit binnen de UvA zal de subcommissie Diversiteit van de Commissie Democratisering en Decentralisering onderzoek doen. Op basis van de resultaten zal er een advies worden uitgebracht dat de Commissie Democratisering en Decentralisering meeneemt in haar rapport aan de academische gemeenschap.

Presentatie subcommissie

Op 24 februari vond in de muziekzaal van CREA de presentatie plaats van de subcommissie Diversiteit. Na de Maagdenhuisbezetting van vorig jaar werd besloten tot de oprichting van commissies die onderzoek zouden doen naar de gang van zaken en verbeteringen zouden voorstellen. De Commissie Financiën en Huisvesting, en de Commissie Democratisering en Decentralisering zijn van start gegaan.

Tijdens de presentatie in CREA zijn de leden van de subcommissie Diversiteit voorgesteld en zijn het werkplan en het budget gepresenteerd. De pre-commissie Diversiteit heeft vervolgens op 26 februari 2016 de consultatie met de academische gemeenschap besproken en heeft de voorgestelde subcommissie goedgekeurd. Professor dr. Gloria Wekker neemt het voorzitterschap van de subcommissie voor haar rekening, zij heeft ook zitting in de Commissie Democratisering en Decentralisering.

Op 4 maart is de begroting voorgelegd aan de gezamenlijke vergadering (GV).  De GV heeft hierover positief geadviseerd aan het CvB zoals ingediend nadat dit in CREA was toegelicht en inmiddels heeft het CvB de begroting dus goedgekeurd.

Vacatures onderzoeksassistenten

De subcommissie is opzoek naar onderzoeksassistenten die hen kunnen helpen. De vacatures zijn te vinden op de vacaturesite van de UvA. De sluitingstermijn van de vacatures is op dinsdag 22 maart om 12.00 uur.

Pre-commissie

De pre-commissie bestond uit Amsterdam United, De Nieuwe Universiteit, Humanities Rally, New Urban Collective, Rethink UvA, University of Colour, de bonden, COR en CSR. De pre-commissie zal verder gaan als contactgroep voor de subcommissie Diversiteit.