Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De pilot flexibel studeren, een initiatief van LSVB, VVD en PvdA, gaat nog niet op 1 september 2016 van start aan de UvA en HvA. De wet vereist dat er, ook aan een kleinschalig experiment, een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ten grondslag ligt. Het maken en behandelen daarvan kost meer tijd. Op dit moment werken UvA en HvA samen met het ministerie van OCW hard aan de AMvB om het experiment zo mogelijk in het tweede semester van het komende studiejaar te laten beginnen.

Op 14 december 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan van de leden Mohandis (PvdA) en Duisenberg (VVD) waarin werd gevraagd om aan de UvA en HvA een experiment mogelijk te maken waarbij studenten slechts collegegeld betalen voor de vakken die zij daadwerkelijk van plan zijn te volgen (‘flexstuderen’). Dat kan een uitkomst zijn voor studenten die de opleiding in een langzamer tempo willen doorlopen wegens bestuurswerk, een eigen onderneming of andere neventaken.

De UvA-HvA-werkgroep flexstuderen, bestaande uit vertegenwoordigers van studenten en deskundigen uit de organisatie, heeft het College van Bestuur (CvB) na bestudering van alle opties geadviseerd te wachten met de start van de pilot tot de AMvB gereed is. Het CvB heeft dit advies overgenomen.