Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. mr. Edgar du Perron is vrijdag 15 april onderscheiden met de Grote Sta-penning van de Universiteit van Amsterdam. Du Perron ontvangt de erepenning voor zijn bijzondere verdiensten voor de UvA als vicerector bij het College van Bestuur.

Vice-rector en decaan Edgar du Perron
Foto: Liesbeth Dingemans

Met de toekenning wil het College van Bestuur blijk geven van de grote waardering die het heeft voor de inzet van Du Perron voor het hervormingsproces aan de UvA. Du Perron toonde zich een zeer betrokken bestuurder, die al vroeg het gesprek aanging over democratisering en hervormingen binnen de rechtenfaculteit. Zijn ontvankelijkheid voor het open debat in combinatie met zijn grote hart voor de UvA en haar studenten en medewerkers maakte hem bij uitstek geschikt als vice-rector.

Op 1 april trad Du Perron aan als Raadsheer bij de Hoge Raad. Hij blijft als (onbezoldigd) hoogleraar Privaatrecht verbonden aan de UvA.   

Over de Grote-Stapenning

De Grote Sta-penning is de hoogste onderscheiding van de UvA. De penning wordt uitgereikt aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de universiteit, maar daarnaast ook  op maatschappelijk en bestuurlijk vlak actief was.