Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De UvA ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) subsidie voor vier projecten op het gebied van Open en Online Onderwijs. Dit is in het kader van de stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per project. De projecten gaan in de loop van 2016 van start.

Studentes werken achter laptop
Foto: Fred van Diem

De UvA gaat de subsidie gebruiken voor de volgende projecten:

Open online course ‘Beter schrijven in het hoger onderwijs’

De UvA en de HvA ontvangen subsidie om een Open Online Course (OOC) te ontwikkelen voor de verbetering van de schrijfvaardigheid van studenten in het Nederlandstalige hoger onderwijs. De doelstelling is allereerst om zittende studenten inzicht te geven in de stappen van het schrijfproces. De OOC richt zich daarnaast op aankomende studenten.

Open, online variant vak ‘Ethical Dilemmas in Communication’

Het College of Communication gaat aan de slag met het ontwikkelen van een open, online variant van het vak Ethical Dilemmas in Communication. De open, online cursus zal bestaan uit een Massive Open Online Course (MOOC) op Coursera. Een belangrijk element bij het plan is de inzet van de MOOC in een blended learningdidactiek. Het huidige vak Communicatie-ethiek binnen de bachelor Communicatiewetenschap wordt omgevormd, zodat studenten voorafgaand aan de onderwijsbijeenkomsten met interactieve leermaterialen aan het werk worden gezet.

Onderwijsintensivering op maat via formatief toetsen

De bacheloropleidingen Onderwijskunde en Pedagogische Wetenschappen gaan hun huidige blended learningconcept uitbreiden. Er worden omvangrijke formatieve onlinetoetsen toegevoegd om studenten in homogene vaardigheidsgroepen in te delen. Het onderwijs wordt binnen deze deelgroepen verzorgd zodat de docent zich kan richten op de behoeften die spelen in de groep. De inhoud van de toetsen loopt vooruit op de stof die in de colleges zal worden behandeld.

Wetenschappelijke programmeerskills voor iedereen

Het College of Science wil een brede en grootschalige programmeercursus aan gaan bieden met de focus op realistische vakinhoudelijke problemen. Het keuzevak wordt online aangeboden waardoor het door alle studenten in te passen is in hun curriculum.

Over de subsidieregeling

Het ministerie van OCW stelt tot en met 2018 vier keer geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. In de tweede ronde van deze regeling zijn 21 projectvoorstellen ingediend, waarvan er twaalf door de minister zijn gehonoreerd. Eerder ontving het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) van de UvA subsidie om het interdisciplinaire vak Big History aan te bieden als Massive Open Online Course (MOOC).