Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het College van Bestuur (CvB) van de UvA heeft in het gezamenlijk overleg met het CvB van de VU besloten om voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) en de Faculteiten Aard- en Levenswetenschappen en Exacte Wetenschappen (FEW/FALW) elk een aparte decaan te werven.

Faculteit op Science Park 904
Foto: FNWI, Hanne Nijhuis

De afgelopen jaren is gebleken dat het decanaat van drie grote faculteiten op twee locaties een zeer grote taak is voor één persoon. De bètasamenwerking tussen UvA en VU zoals die nu wordt vormgegeven - van onderop, door opleidingen en instituten, en niet zoals aanvankelijk was voorgenomen door de drie faculteiten met elkaar te integreren - kan goed onder leiding van twee aparte decanen. Ook de facultaire ondernemingsraad en de facultaire studentenraad zijn deze mening toegedaan en dit heeft sterk meegewogen in het besluit. Uiteraard blijft de bètasamenwerking prioriteit van de UvA en de VU. De beide decanen zullen gezamenlijk de samenwerking verder vormgeven. 

In de komende periode wordt de werving gestart. In overleg met de medezeggenschap wordt allereerst een profiel opgesteld en wordt de procedure vastgesteld. Zoals onlangs al bekend werd gemaakt treedt Peter van Tienderen per 1 juni, als de huidige decaan Karen Maex begint als rector magnificus van de UvA, aan als interim-decaan van de FNWI.