Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO/STAIJ/Sirius) en drie Amsterdamse kennisinstellingen (HvA/UvA/Kohnstamm Instituut) gaan als consortium hun samenwerking uitbouwen en verstevigen in een Werkplaats Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs (PO) Amsterdam.

Schoolbordwisser
Flickr, CC, Bies, 122748674

In een tweejarige pilot, gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), gaat het consortium onderzoek doen naar de handelingsbekwaamheid van leerkrachten rond het thema diversiteit. De bedoeling van de werkplaats is om, door middel van gezamenlijk onderzoek, praktijkrelevante kennis te ontwikkelen over een vraagstuk dat onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers in een grootstedelijke omgeving bindt.

Diversiteit in de stad

Vragen met betrekking tot het thema diversiteit blijken breed te leven bij de betrokken schoolbesturen. Leerkrachten ervaren handelingsverlegenheid met betrekking tot de diversiteit van de leerlingpopulatie in hun klassen en scholen en willen zich op dit thema verder professionaliseren. Het begrip diversiteit verwijst hierbij zowel naar individuele verschillen tussen leerlingen in cognitieve en sociale ontwikkelingen als naar kenmerken van de sociale context waarin leerlingen opgroeien zoals etniciteit, cultuur, thuissituatie en sociaaleconomische status. 

Aan de hand van gezamenlijk onderzoek wordt praktijkrelevante kennis ontwikkeld over de vaardigheden van leerkrachten, lesinhoud en schoolvisie. Met deze kennis wordt de handelingsbekwaamheid van leraren op het gebied van diversiteit vergroot.

Kwaliteit van onderwijs

De werkplaats wordt zo ingericht dat de deelnemende partijen op een gelijkwaardige manier samenwerken aan onderwijsonderzoek en onderzoekscultuur op de basisscholen. Vragen uit de onderwijspraktijk vormen de basis voor onderzoek. Het uiteindelijke doel is het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op basis van kennis en ervaring die is opgedaan in de onderwijspraktijk.

Iameducation

De context voor de Werkplaats is een al bestaande samenwerking tussen de drie kennisinstellingen in Amsterdam onder de noemer Iameducation.