Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Switch to English

Op donderdag 30 juni vond de themabijeenkomst over ‘Allocatie en onderzoek’ plaats in het Bushuis. Tijdens deze bijeenkomst discussieerden circa veertig medewerkers over het verdelen van de onderzoeksgelden en hoe dat beter zou kunnen.

BIjeenkomst allocatiemodel
Bijeenkomst allocatiemodel

Ingmar Visser en Thomas Vaessens startten de bijeenkomst met het presenteren van zes stellingen over het allocatiemodel en onderzoek. Een selectie uit deze stellingen: er moet onderscheid gemaakt worden tussen infrastructurele kosten en overige kosten; er dienen budgetten te komen voor kwaliteits- & integriteitsbeleid; volledige matching voor 2e geldstroom, matching uitbreiden naar (onderdelen van) de 3e geldstroom.

In een zaal werd vanaf de start flink gediscussieerd over de stellingen; alle geldstromen, perverse prikkels, matching, is het Allocatiemodel zero-sum game?, de verschillende kosten per faculteiten, benchmark, en de zwaartepunten. Vervolgens gingen de deelnemers in kleinere groepen in gesprek over vijf onderwerpen die door hen zelf als belangrijke aandachts-en discussiepunten worden beschouwd. De onderwerpen waren:

  • Een beleidsarm allocatiemodel: beleidsarm verdelen – faculteiten bepalen
  • Historische budgetten substantiëren en/of parametiseren
  • Kwaliteitsbudget breder inzetten: kwaliteitsonderzoek
  • Research out: parameter koppelen aan research output
  • Deel centraal beleid: deel van budgetten centraal houden voor beleid

De presentaties van deze bijeenkomst

Ideeën welkom tot 15 juli

Met de workshop van 30 juni zijn de drie bijeenkomsten over het Allocatiemodel afgesloten. In totaal  namen circa 75 mensen deel aan de bijeenkomsten, sommige meermaals. Tot 15 juli kunnen medewerkers en studenten van de UvA ideeën aandragen over het verdelen van onderzoeksgelden.

Het allocatiemodel verdeelt de eerste geldstroom van de UvA. Het bepaalt hoeveel budget de faculteiten krijgen toegewezen en vormt de basis van de begrotingscyclus van de UvA. Samen met de medezeggenschap heeft het CvB een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een allocatiemodel dat breed gedragen wordt door de academische gemeenschap. Hiervoor zijn onder andere de afgelopen drie bijeenkomsten gehouden.

Hoe verder?

De Werkgroep Allocatiemodel gaat vervolgens met alle informatie uit de workshops en de ingestuurde ideeën aan de slag. Tot circa eind september toetst de werkgroep alle ideeën aan de uitgangspunten en randvoorwaarden en formuleert ze een voorstel voor het allocatiemodel en biedt dit aan het College van Bestuur aan. De klankbordgroep, bestaande uit een brede vertegenwoordiging uit de universiteit, fungeert in deze fase als sparring partner voor de werkgroep en toetst de werkwijze van de werkgroep. Op basis van het voorstel van de werkgroep stelt het College van Bestuur vervolgens een allocatiemodel vast na consultatie van de decanen en na instemming van de Gezamenlijke Vergadering (GV).