Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Op dinsdag 21 juni vond de eerste van drie universiteit brede bijeenkomsten plaats over het allocatiemodel. Deze eerste bijeenkomst had als thema ‘Strategie en allocatie’ oftewel “Hoe kan het allocatiemodel beter dan nu de strategie van de UvA ondersteunen?” De bijeenkomsten zijn openbaar.

Allocatiemodel themabijeenkomst
Allocatiemodel themabijeenkomst

Bijeenkomst Strategie en allocatie

Han van der Maas, hoogleraar psychologie en lid van de klankbordgroep, startte de discussie met een zestal stellingen, waarbij hij in zijn laatste stelling samenvatte waar volgens hem een goed allocatiemodel aan zou moeten voldoen:

•         Kosten georiënteerd

•         Dekt de kosten die volgen uit strategische keuzen

•         Werkt niet met beloningen of straffen

•         Minimaliseert beleidsbudgetten(vaste voeten)

•         Includeert alle faculteiten.

Volgens Van der Maas kan dit budgetneutraal ingevoerd worden. Na deze presentatie volgde een levendige discussie over de diverse stellingen. Niet alle deelnemers deelden zijn observaties en er bleken verschillen te zijn op de diverse faculteiten qua financieren van onderzoek en inzet van personeel.

Rudi Rust belichtte verschillende aspecten uit de strategie van de UvA. Vervolgens konden de deelnemers  thema’s en ideeën benoemen die zij belangrijk vinden binnen de strategie. Hier kwamen vier thema’s naar boven, die vervolgens in kleiner verband werden uitgewerkt en besproken:

•         Research based onderwijs

•         Valorisatie/entrepreneurship

•         Hoge onderwijskwaliteit

De presentaties van deze bijeenkomst

Bijeenkomsten bijwonen en/of mee praten?

Op dinsdag 28 juni gaat het over ‘Onderwijs en allocatie’. ’Onderzoek en allocatie’ vormt het thema van de laatste bijeenkomst op donderdag 30 juni. Graag hier aanmelden!

Tijdens de bijeenkomsten bespreek je met elkaar specifieke onderwerpen en issues binnen het allocatiemodel. Er is gelegenheid om te discussiëren en denkbeelden uit te wisselen, maar je gaat ook in groepjes aan het werk om ideeën uit te werken.