Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Op dinsdag 28 juni vond de themabijeenkomst over allocatie en onderwijs plaats in het Sciencepark. Tijdens deze bijeenkomst werd door circa dertig medewerkers en studenten gediscussieerd over het verdelen van onderwijsgelden en hoe dat beter zou kunnen. Alle bijeenkomsten over het allocatiemodel zijn openbaar.

Allocatiemodel themabijeenkomst 28-6-2016
Allocatiemodel themabijeenkomst 28-6-2016

Het allocatiemodel van alle kanten beschouwd

Jacques Bos, docent wetenschapsfilosofie, en Reimer van den Hoek, student natuur- en sterrenkunde, verzorgden een aftrap van de discussie. Ze probeerden zoals in de Middeleeuwse filosofie gebruikelijk was met verschillende stellingen diverse kanten van de problematiek te belichten en zo de discussie te stimuleren. Na een eerste stelling dat het huidige allocatiemodel goed werkt en er niets hoeft te veranderen, volgden zes stellingen die dit weerspraken. Onder andere de grote fluctuaties, perverse prikkels en het te weinig ondersteunen van onderwijskwaliteit werden genoemd als nadelen van het huidige model. Ook vroegen zij zich af of het strikt scheiden van onderwijs en onderzoeksgelden past bij research based onderwijs. Hierop volgde een levendige discussie en vragenronde met de zaal.

Bart Keukenmeester, controller bij Financiën, Planning en Control (FP&C), vertelde over de Rijksbijdrage onderwijs die de UvA ontvangt en hoe het allocatiemodel in elkaar steekt. In het tweede deel van de bijeenkomst gingen aanwezigen aan de slag om enkele verbeterideeën te ontwikkelen. Onder leiding van Mariska Herweijer, beleidsmedewerker bij FP&C,  selecteerden ze drie thema’s om in kleiner verband uit te werken:

  • Gedifferentieerde studiepuntprijs
  • Allocatie moet samenwerking tussen faculteiten versoepelen
  • Wegingsfactoren rationaliseren

De presentaties van deze bijeenkomst

Allocatiemodel themabijeenkomst 28-6-2016