Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

In de afgelopen maanden hebben de UvA en HvA in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gewerkt aan een regeling die studeren in eigen tempo mogelijk moet maken. Deze regeling staat vanaf heden open voor commentaar op www.internetconsultatie.nl. Na de zomer besluit de UvA over deelname aan de pilot en legt dit voor aan de Centrale Studentenraad (CSR).

Waarom Flexibel studeren?

In december 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin PvdA en VVD opriepen om een proef met het betalen van collegegeld per studiepunt mogelijk te maken aan de UvA en HvA, zodat studenten hun  studie meer in eigen tempo kunnen plannen en combineren met andere activiteiten, zoals een stage, een eigen onderneming,  bestuurswerk of andere neventaken. Het initiatief voor de pilot flexstuderen kwam van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), VVD en PvdA.

Deelname UvA en HvA

Vanuit de UvA en HvA hebben vertegenwoordigers van studentenraden intensief meegedacht hoe deze pilot het bewust en planmatig studeren kan versterken en het beste aansluit bij de wensen van studenten die naast hun studie andere activiteiten ontplooien. De richtlijnen van de pilot zijn nu opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die per heden open staat voor commentaar op www.internetconsultatie.nl. De UvA legt het besluit over deelname aan de proef in het najaar formeel aan de studentenraad voor en bespreekt dan welke bachelor- en masteropleidingen meedoen met de proef.