Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Lianne Schmidt blijft tot 1 januari 2017 in functie als studentassessor aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Schmidt was per 1 september 2015 benoemd voor een periode voor een jaar. Mede op advies van de Centrale Studentenraad (CSR) heeft het College van Bestuur besloten de benoeming van Schmidt te verlengen.

Lianne Schmidt - studentassessor

‘De benoeming van een studentassessor was een proef. We zijn in afwachting van de eindevaluatie van de functie én van de bevindingen van de commissie Democratisering en Decentralisering, die in september met haar rapportage komt. Het leek ons goed daarop te wachten’, vertelt bestuursvoorzitter Geert ten Dam. De CSR had ook haar voorkeur uitgesproken te wachten op de evaluatie en het rapport, en de termijn van Lianne Schmidt te verlengen tot januari.

Ten Dam: ‘Lianne vult de functie van studentassessor uitstekend in. Ik ben dan ook erg blij dat zij bereid is tot januari aan te blijven. Als in oktober besloten wordt de functie continueren, gaan we met de CSR in overleg over de werving en selectie om vervolgens per 1 januari een nieuwe student-assessor te benoemen.’

‘De huidige CSR vindt het belangrijk dat voor de uiteindelijke beslissing of de functie van de studentassessor wordt doorgezet, de uitkomsten van de commissie D&D en de mening van de nieuwe CSR worden meegenomen’, vult CSR-voorzitter Naomi Appelman aan. ‘Daarom zijn we er op uitgekomen dat het beter is als de pilot met de studentassessor bij het CvB nog vier maanden wordt verlengd.’

‘Ik snap de overwegingen om me te vragen langer te blijven. Daarnaast is er de komende tijd genoeg te doen en de koppeling tussen studenten en het bestuur blijft daarbij van groot belang. Ik ga daarom heel graag een extra vier maanden door in de functie van studentassessor’, aldus Schmidt.