Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Commissie Democratisering en Decentralisering (D&D) onderzoekt o.a. het strategisch samenwerkingsbeleid van de UvA in de afgelopen jaren. De commissie heeft Rob Hartgers, onderzoeksjournalist en oud-redacteur van Folia, gevraagd om een overzicht van de feiten op te stellen. De commissie roept op dit feitenrelaas getiteld 'Verschuivende allianties' aan te vullen of te corrigeren.

Voorzitter Lisa Westerveld

Toelichting Commissie D&D

"Het strategisch samenwerkingsbeleid is aan de UvA de afgelopen jaren een bron van hoogoplopende discussies en conflicten geweest. Mede daarom acht de commissie D&D een discussie erover van belang voor de universitaire democratisering en decentralisatie. We hebben Rob Hartgers, onderzoeksjournalist en oud-redacteur van Folia, gevraagd om een overzicht van de feiten op te stellen betreffende het samenwerkingsbeleid. Dat globale feitenrelaas is nu hier te lezen en downloadbaar.

Het feitenrelaas is in korte tijd tot stand gebracht op grond van onderzoek van archiefdossiers, interviews met belangrijke spelers en onderzoek van publicaties. Het kan echter zeker nog verder worden aangevuld met meer feitelijke informatie en ervaringen. Daarvoor doet de commissie een beroep op alle betrokkenen.

Maar voor de toekomst is uiteraard de vraag ‘kan het beter?’ van even groot of zelfs groter belang.

Vandaar dat we iedereen uitnodigen te reageren op de volgende vragen:

  • Heeft u aanvullingen of correcties op het feitenverslag? Vertel het ons s.v.p.
  • Hoe kan de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van regionaal samenwerkingsbeleid van de UvA worden verbeterd?
  • Op welke principes en procedurele vereisten dient samenwerkingsbeleid aan een democratisch bestuurde en gedecentraliseerde universiteit te berusten?

Het is onze bedoeling de binnengekomen aanvullingen, correcties en antwoorden via de website openbaar te maken. Indien u dat wenst kunt u eventueel aangeven anoniem te willen reageren."

Reacties welkom

Uw reacties kunt u sturen naar: info@commissieDD.nl