Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

UvA-scheikundige Danny Broere en AMC-biochemicus Marten Hoeksema ontvangen een Rubicon-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kunnen zij internationale onderzoekservaring opdoen. Beiden gaan onderzoek doen in de Verenigde Staten, bij respectievelijk Yale University en de University of California San Diego.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Danny Broere (Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences): Making Amines out of Thin Air

De huidige methodes om amines te synthetiseren verbruiken gigantische hoeveelheden energie en creëren veel chemisch afval. Het onderzoek van Broere heeft als doel om op een energie-efficiënte wijze direct amines te maken uit stikstofgas.

Broere gaat voor twee jaar naar het Department of Chemistry van Yale University.

Marten Hoeksema (Afdeling Medische Biochemie): Schakelaars in het DNA regelen een adequate ontstekingsrespons

Genen worden aan- en uitgezet onder invloed van informatie die aanwezig is in ons DNA. Deze ‘schakelaars’ bepalen ook de activiteit van ontstekingscellen. Hoeksema gaat schakelaars identificeren in ontstekingscellen en onderzoeken of DNA-veranderingen de functie van schakelaars verstoren.

Hoeksema gaat voor twee jaar naar het Department of Cellular and Molecular Medicine van de University of California San Diego.