Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent aan 22 onlangs gepromoveerde onderzoekers een Veni-subsidie toe. Met de Veni-financiering – van maximaal 250.000 euro per gehonoreerd onderzoeksproject – kunnen veelbelovende jonge wetenschappers gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder uitwerken.

NWO

In totaal dienden 1056 onderzoekers een aanvraag in bij NWO, waarvan er 158 zijn gehonoreerd. Veni maakt, samen met Vidi en Vici, deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

De toekenningen

AMC

 • Dr. ir. Ot Bakermans (Radiologie): Hart aan de slag: de energiebalans moet kloppen
  Aangeboren afwijkingen in de stofwisseling van vetten kunnen leiden tot hartproblemen. De precieze oorzaak is nog onbekend. Hierdoor ontbreekt een goede behandeling. Met speciale MRI-technieken gaat Bakermans de energiehuishouding in het hart meten, terwijl de patiënt zich in de MRI-scanner inspant op een ligfiets.
   
 • Dr. Paul Klarenbeek (Reumatologie): Preventing the Onset of Chronic Inflammatory Disease
  Klarenbeek onderzoekt cellen die uitsluitend aanwezig zijn in het bloed van mensen die in de toekomst reumatoïde artritis zullen ontwikkelen. Door inzicht in de rol van deze cellen hoopt hij  strategieën te ontwikkelen ter voorkoming van reumatoïde artritis en andere chronische ziekten.
   
 • Dr. Yme van der Velden (Experimentele virologie): Can We Cure HIV if We Know How to Attack Dormant Viruses?
  Anti-hiv-therapie stopt de vermenigvuldiging van het virus. Het zorgt echter niet voor genezing, omdat het virus zich tijdelijk kan verstoppen in een slapende toestand. Om genezing van hiv een stap dichterbij te brengen wil Van der Velden deze slapende virussen met nieuwe technieken opsporen en hiermee nieuwe behandelingstrategieën uittesten.
   
 • Dr. Mirjam van Zuiden (Psychiatrie): Why Do Traumatic Memories Keep on Intruding?
  Mensen die zijn blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen, zoals een levensbedreigend ongeval, hebben vaak last van terugkerende pijnlijke herinneringen. Van Zuiden bestudeert de rol van het stresshormoon cortisol in de ontwikkeling van zulke ongewenste herinneringen.

Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Dr. Martin Lipman (Filosofie): Een gefragmenteerde wereld: Een nieuwe filosofie-aanpak van perspectivische feiten
  We aanschouwen de wereld vanuit verscheidene perspectieven en onder verschillende condities, zowel in onze alledaagse ervaring als in de wetenschap. Dit resulteert in conflicterende verschijningen van de wereld, waarvan het lijkt dat er maar één juist kan zijn. Lipman onderzoekt een nieuwe filosofische benadering van dit complexe fenomeen, op basis van de hypothese dat de wereld een gefragmenteerde structuur heeft en dat verschillende perspectieven zicht geven op verschillende fragmenten.
   
 • Dr. Manon Parry (Geschiedenis): Human Curiosities: Expanding the Social Relevance of Medical Museums
  De Europese maatschappij is onderhevig aan grote veranderingen zoals vergrijzing en minder geld voor de zorg. Parry zal onderzoeken hoe medische musea met medisch erfgoed een bijdrage kunnen leveren aan volksgezondheid en welzijn.
   
 • Dr. Leonie Schmidt (Mediastudies): Pop Preachers and Counter-Terror Culture: Contesting Terrorism through Social Media and Popular Culture in Indonesia
  In Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, is de afgelopen jaren een Islamitische ‘contraterreur-popcultuur’ ontstaan. Schmidt bestudeert hoe deze contraterreurcultuur, waar ook sociale media een groot deel van uitmaken, kan helpen om radicalisering en terrorisme te bestrijden.

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

 • Dr. Vanessa van Ast (Klinische psychologie): Het lot van emotionele herinneringen
  Onze emotionele herinneringen lijken onvergankelijk, en dus een betrouwbare weergave van onze ervaringen. Maar niets is minder waar: over de tijd verandert vaak zowel de inhoud als de emotionele intensiteit van een herinnering. Van Ast onderzoekt wanneer zulke veranderingen ontstaan, en wat de onderliggende neurobiologische mechanismen zijn.
   
 • Dr. Linda Geerligs (Psychologie): Structuur en functie in het oudere brein
  Voor het welzijn van ouderen is goed cognitief functioneren op latere leeftijd erg belangrijk. Geerligs gaat onderzoeken hoe individuele verschillen in cognitief functioneren over de levensloop verklaard kunnen worden door verschillen in de hersenen en door metingen van de structuur en van de functie van de hersenen te combineren.
   
 • Dr. Marcel Hanegraaff (Politicologie ): Lobbying in the European Union: Why the Political Agenda Favours Some Interests over Others
  Veel burgers maken zich zorgen over de rol van bedrijven in politieke besluitvorming. Met name binnen de Europese Unie is de angst groot dat het beleid enkel de belangen van grote bedrijven dient. Hanegraaff onderzoekt in welke mate dit het geval is. Hij gaat na hoeveel invloed lobby’s van bedrijven hebben op de politieke agenda van de EU.
   
 • Dr. Suzanne Jak (Pedagogiek en Onderwijskunde): One Size Fits All? Nieuwe wegen voor meta-analyse
  Meta-analytische structural equation modeling is een veelbelovende en toenemend populaire techniek om resultaten van verschillende onderzoeken systematisch samen te vatten. In haar project ontwikkelt Jak een nieuwe methode die gebreken van bestaande methoden achter zich laat. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid van systematische samenvattingen van onderzoeksresultaten in verschillende vakgebieden.
   
 • Dr. Hülya Kosar-Altinyelken (Onderwijskunde): Tussen school en moskee: Hoe jonge Moslims omgaan met burgerschap in Nederland
  Duizenden moslimkinderen en -jongeren in Nederland ontvangen Koran-onderwijs in moskeeën. Het project van Kosar-Altinyelken heeft betrekking op Turkse immigranten in Nederland en analyseert de dynamische interactie tussen Koranscholen en het burgerschapsonderwijs dat op middelbare scholen wordt aangeboden. Concreet bestudeert ze hoe jonge Moslims omgaan met de verschillen tussen deze twee werelden.
   
 • Dr. Matthijs Rooduijn (Politicologie): Bruggen slaan of stukmaken?
  Verschillende groepen burgers groeien steeds verder uit elkaar – vooral met betrekking tot hun opvattingen over immigratie. Vaak wordt deze ontwikkeling toegeschreven aan toegenomen immigratie en het succes van radicaal-rechtse partijen. Rooduijn introduceert en toetst een alternatieve verklaring, namelijk dat sociale polarisatie voortkomt uit de toenemende alomtegenwoordigheid van pro- en anti-immigratieboodschappen.

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

 • Dr. Arianna Bisazza (Informatica): Connecting the Dots: Minimal Structure Modeling for Machine Translation
  Machinaal vertalen is een onmisbare technologie voor snelle en grootschalige toegang tot meertalige informatie, maar de kwaliteit ervan varieert erg tussen verschillende talen. Bisazza beoogt de kwaliteit van machinaal vertalen te verbeteren in een breed spectrum aan talen. Dit doet ze door structurele relaties tussen woorden en abstracte woordrepresentaties beter te modelleren.
   
 • Dr. Enej Ilievski (Theoretische fysica): When Statistical Mechanics Goes Wrong
  Het is voorspeld vanuit de theorie en experimenteel bevestigd dat niet alle materialen zich gedragen volgens de thermodynamische wetten. Wetenschappers hebben nog geen volledig beeld dat het eigenaardige gedrag van deze materialen verklaart. Ilievski gaat op zoek naar een verklaring om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van ons universum.
   
 • Dr. Ties Korstanje (Scheikunde): Natuurlijk de chemische industrie!
  De chemische industrie draait nu vrijwel volledig op fossiele grondstoffen. Vanwege de verschillende milieuproblemen die hiermee samenhangen, is de overstap naar meer duurzame grondstoffen noodzakelijk. Korstanje wil een methode ontwikkelen om het niet-eetbare gedeelte van planten om te zetten in een natuurlijke en duurzame basis voor de chemische industrie.

 

 • Dr. Arno Kret (Wiskunde): Verborgen symmetrieën in priemgetallen
  Het Langlands-vermoeden is een web van diepgaande relaties tussen enerzijds symmetrieën in de meetkunde en anderzijds priemgetallen en vergelijkingen. Kret beoogt het Langlands-vermoeden in nieuwe gevallen te bewijzen.
   
 • Dr. Juan Pedraza (Natuurkunde): Quantum Dynamics from Black Hole Physics
  Pedraza richt zich op de dynamica van sterk wisselwerkende quantumsystemen na een quantumschok. Op die manier wil hij de mechanismen die hun evolutie bepalen, aan het licht brengen. Zijn onderzoek zal helpen bij het classificeren van exotische fases van materie.
   
 • Dr. Thomas Russell (Sterrenkunde): Discovering the Origin and Nature of Jets from Accreting Black Holes with Multiwavelength Observations
  Zwarte gaten zijn niet alleen maar stofzuigers van materie; ze kunnen krachtige straalstromen (jets) van materie produceren die hun omgeving kunnen veranderen, en zelfs de evolutie van sterrenstelsels en stervorming kunnen beïnvloeden. Russell hoe die straalstromen worden geproduceerd en hoe ze hun omgeving beïnvloeden.
   
 • Dr. Silvia Toonen (Sterrenkunde): Alle goede dingen komen in drieën
  Terwijl de zon zijn leven in zijn eentje doorbrengt, hebben de meeste sterren één of twee ster-buurmannen. Interacties tussen de sterren leiden tot de meest extreme verschijnselen in het universum, maar worden tegelijkertijd nog niet goed begrepen. Revolutionaire computersimulaties worden gebruikt om theorieën voor de evolutie van tripletsterren te testen.
   
 • Dr. Ping Zhou (Sterrenkunde): Studying supernova remnants to understand the origin of neutron star diversity
  Het leven van zware sterren eindigt met een zeer krachtige supernova-explosie. Hierna blijven twee objecten over: een supernovarest en – meestal – een neutronenster. Er bestaat een grote diversiteit onder neutronensterren. Zhou gaat de supernovaresten gebruiken om te onderzoeken of die diversiteit te maken heeft met het type ster dat explodeerde.


Ook Sita ter Haar van het College of Science van de UvA ontvangt een Veni-subsidie voor haar project Causal Mechanisms of Birdsong Learning Performance as a Model of Human Speech and  Language Acquisition, dat ze gaat uitvoeren aan de Universiteit Utrecht.

Interdisciplinair

 • Dr. Martha Lewis (Taalwetenschap/Logica): Metaphorical Meanings for Artificial Agents
  Het onderzoek van Lewis heeft als doel het verklaren en hercreëren van menselijk creatief denken. Ze bouwt hiertoe een theorie op over de manier waarop mensen analogieën begrijpen. Vervolgens gaat zij deze theorie in gebruik nemen binnen een realistisch computationeel model van de hersenen, met als doel een kunstmatige structuur te bouwen die creatief kan denken.