Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Valorisatiecentrum IXA (een samenwerking van UvA, AMC, VU, VUmc en HvA) en onderzoeksinstituten AMOLF en NIKHEF gaan met steun van de gemeente Amsterdam nauw samenwerken in een nieuw gezamenlijk actieprogramma ‘IXAnext, Talent voor Innovatie’.

Bron: Amsterdam Science Park
Fotograaf: Paul Deelman. Bron: Amsterdam Science Park

Het doel is om de kennis en kunde van de kennisinstellingen beter toegankelijk te maken voor maatschappelijke en private partijen. Samen zetten ze zich in om het benutten en verspreiden van kennis in de regio te vergroten. Dit gebeurt onder andere in de vorm van Innovatielabs, die intensievere samenwerking met het bedrijfsleven mogelijk zal maken, en door uitbreiding van de ondersteuning aan startups en spin-offs. IXA maakt met dit programma een volgende stap in de professionalisering en dienstverlening van het valorisatieproces.

Innovatielabs voor bedrijfsleven

Een van de acties om tot intensievere samenwerking met het bedrijfsleven te komen is het opzetten en inrichten van zogeheten innovatielabs op het Amsterdam Science Park en de VU-campus. Via deze innovatielabs stellen universiteiten labruimte, wetenschappelijke begeleiding en onderzoeksfaciliteiten beschikbaar waardoor bedrijven toegang krijgen tot de nieuwste wetenschappelijke expertise. Hiermee wordt het voor kleinere ondernemers en MKB-bedrijven aantrekkelijk om ook kortlopende onderzoeken te laten uitvoeren. IXA krijgt nu al veel aanvragen vanuit het bedrijfsleven, zo heeft Tata Steel al interesse getoond. Een eerste innovatielab zal zich richten op fysica.

Ook kunnen talentvolle masterstudenten, aio’s en postdocs ervaring opdoen met ‘echte’ onderzoeksprojecten vanuit het bedrijfsleven in de innovatielabs. Studenten en jonge onderzoekers worden ook geholpen bij de daadwerkelijke start en groei van hun onderneming. Voor startups en spin-offs is een programma ontwikkeld met fysieke ruimtes waarin studenten en jonge onderzoekers ‘on campus’ gefaciliteerd worden bij hun oriëntatie op ondernemerschap. Zo investeert het programma ook in jong talent.

Ondernemerschapsonderwijs

Met aanvullende maatregelen, zoals praktijkcases, een mentorpool en studenten koppelen aan startups voor bijbanen, wordt het ondernemerschapsonderwijs in Amsterdam op een hoger niveau gebracht en vernieuwd, zodat het beter aansluit bij de huidige economische omstandigheden en behoeftes vanuit de markt.

Talent voor innovatie

De ambitie van de gemeente en de kennisinstellingen is om de kennis van Amsterdamse topinstituten nog beter en sneller te benutten voor maatschappelijke en economische toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan de sociale robot die zorgtaken overneemt waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen of software die een adaptieve leeromgeving creëert waarbij de opgaven zich aan de vaardigheden van kinderen aanpast. Beide producten zijn ‘made in Amsterdam’. Met het programma ‘Talent voor innovatie’ investeren de kennisinstellingen en de gemeente Amsterdam de komende vijf jaar ca. €38 miljoen in valorisatie. Het grootste deel van dit bedrag (80%) wordt door de instellingen zelf ingebracht.

Welvaartsgroei

De hoge concentratie van kennisinstellingen in Amsterdam biedt een enorme potentie om dé economische drijver van de Amsterdamse economie in de 21e eeuw te worden. Voor het behoud van de welvaartsgroei in Amsterdam en de Metropoolregio is het essentieel dat de kennisinfrastructuur en kennisontwikkeling ook voor economische en maatschappelijke ontwikkeling optimaal benut wordt. Zo krijgen ook meer studenten, PhD’s en onderzoekers de kans om nieuwe, science based bedrijven op te starten en met die bedrijven door te groeien.