Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De bacheloropleidingen Psychobiologie en Biologie en de masteropleiding Biological Sciences van de UvA krijgen bij de heraccreditatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) het algemene eindoordeel ‘goed’. De heraccreditatie is voor een periode van zes jaar.

Microscopiepracticum
Practicum (foto: Jorn van Eck)

De drie opleidingen werden op vier standaarden beoordeeld: beoogde eindkwalificaties, onderwijsleeromgeving, toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties. De NVAO-eindoordelen zijn op een schaal van onvoldoende, voldoende, goed tot excellent. Dit jaar zijn er in Nederland tot dusver slechts 10 universitaire opleidingen met ‘goed’ beoordeeld, inclusief Psychobiologie, Biologie en Biological Sciences aan de UvA.

Het visitatiepanel, dat bestond uit hoogleraren op verschillende terreinen van de biologie en een masterstudent, sprak met het opleidingsmanagement, de opleidingscommissies, examencommissies, docenten, studenten en alumni. Tevens bekeek het panel een aantal vakken in meer detail, en las en beoordeelde het verschillende afstudeerwerken.

Academische vaardigheden

Het panel schrijft over bachelor Biologie dat het curriculum een complete en samenhangende invulling vormt  van de eindtermen van de opleiding. Ook is het bijzonder positief over het onderwijs in academische vaardigheden, waaronder ook het ethiekonderwijs. Het panel beschouwt de vormgeving van oriëntatie op het werkveld van de biologie als een ‘best practice’.

Uniek domein

Het panel stelt ook bij de opleiding Psychobiologie vast dat het curriculum een brede en samenhangende invulling vormt van de eindtermen van de opleiding. Hierin is veel aandacht voor inhoudelijke kennis en onderzoeks- en academische vaardigheden. Zowel de biologische als psychologische kennis en onderzoekstradities over de werking van de hersenen komen aan bod. De opleiding slaagt er volgens het panel goed in om ook integratie van deze twee vakgebieden te realiseren en daarmee het unieke domein van de psychobiologie gestalte te geven.

Prima voorbereiding op arbeidsmarkt

Over de master Biological Sciences stelt het panel vast dat de verschillende tracks de studenten ruimschoots mogelijkheden bieden voor wetenschappelijke specialisatie in een zeer goede onderzoeksomgeving, waarbij het onderwijs wordt verzorgd door gekwalificeerde en zeer gemotiveerde docenten, en de studenten als zelfstandig onderzoeker prima worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Over de NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.