Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dit studiejaar is de instroom van nieuwe bachelorstudenten aan de UvA gestegen, blijkt uit de voorlopige cijfers van oktober. Het gaat om een stijging van zo’n 18% ten opzichte van vorig jaar, van 4.667 studenten naar 5.516.

UvA
Credits: Monique Kooijmans

De instroom in de masterfase steeg vorig jaar licht en de groei zet dit jaar door: dit studiejaar zijn er 5.370 nieuwe masterstudenten tegenover 4.942 vorig jaar. Een groei van ongeveer 8,5%.

Persvoorlichting
Instroomcijfers bachelor en master

Internationale instroom

De instroom van studenten uit het buitenland groeit zowel bij de bachelors als de masters. Bij de bachelors neemt de internationale instroom toe van 426 studenten naar 831, een stijging van 95%. De toename van het aantal internationale studenten kan vooral worden toegeschreven aan een groter aanbod van Engelstalige opleidingen. Dit jaar zijn de bachelors Communication Science, Literary and Cultural Analysis en Media and Information van start gegaan, en Actuarial Science en Econometrics and Operations Research worden sinds dit studiejaar in zowel Nederlands als Engels worden aangeboden. Ook Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) en European Studies trekken net als het jaar ervoor veel internationale studenten.

Bij de master zet de al jaren gaande stijging van het aantal studenten uit het buitenland zich door, van 1.043 vorig jaar naar 1.291 nu. Dat is een stijging van bijna 24%.

Totaal aantal ingeschrevenen

Het totaal aantal ingeschreven studenten aan de UvA neemt door de stijgende instroom iets toe, met 3%, naar 31.091 studenten.

Het gaat om voorlopige cijfers per 1 oktober; de definitieve cijfers zijn er pas na de zogenoemde decembertelling, waarvan de uitslag er in februari 2017 is.