Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft op maandag 24 oktober haar eindadvies uitgebracht aan het Ministerie van OCW over de door de UvA geboekte resultaten ten aanzien van de prestatieafspraken. De commissie beoordeelt de resultaten op alle aspecten – kwaliteit en excellentie, studiesucces en maatregelen – als positief.

Zoals ook in het Jaarverslag 2015 (hoofdstuk 6) te lezen is, heeft de UvA de aan de prestatieafspraken gekoppelde doelstellingen gehaald. Het gaat hierbij om studiesucces in de bachelorfase, uitval en switch in het eerste jaar, excellentie, docentkwaliteit, contacturen, begrenzing ondersteunende functies, de instellingstoets kwaliteitszorg en financiële transparantie.

In het eindadvies benoemt de reviewcommissie onder meer dat de UvA veel voortgang heeft gemaakt met de profilering, zwaartepuntvorming en valorisatie. Ook zegt de commissie het breed gevoerde gesprek over de onderwijsvisie van de universiteit vruchtbaar te achten voor de kwaliteitscultuur aan de UvA.