Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. dr. Roel Beetsma, MN hoogleraar Pension Economics aan de UvA, is benoemd tot lid van de European Fiscal Board (EFB) van de Europese Commissie. Deze nieuw opgerichte adviesraad gaat zich buigen over het begrotingsbeleid van de EU-lidstaten.

Roel Beetsma
Roel Beetsma (foto: Faculteit Economie en Bedrijfskunde)

De EFB is een onafhankelijk orgaan dat onder andere zal toezien op de juiste toepassing door de Europese Commissie van het Stabiliteits- en Groeipact en een oordeel zal vormen over het budgettaire beleid geaggregeerd over de Euro-landen. In totaal bestaat de adviesraad uit vijf leden; de vier andere leden zijn afkomstig uit Denemarken, Italië, Frankrijk en Polen. De raad gaat op korte termijn aan de slag.

Het betreft een nevenfunctie die Beetsma naast het hoogleraarschap aan de UvA zal bekleden.