Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de UvA en het Internet Policy Research Initiative (IPRI) van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) ontvangen een subsidie voor gezamenlijk onderzoek naar privacy en smartphones. De subsidie is toegekend door de National Science Foundation (NSF) uit de Verenigde Staten en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) binnen het programma ‘Privacy Research in Cyber Environment’ (PRICE).

Toetsenbord 'privacy'
Foto: Sebastien Wiertz - flickr CC

Gebruikers van smartphones maken massaal gebruik van apps, die op hun beurt massaal gebruikmaken van persoonsgegevens. Het onderliggende ecosysteem, Apple iOS of Android, heeft een belangrijke rol als het gaat om het bieden van transparantie over wat er met de gegevens van gebruikers gebeurt. In hun project, getiteld Transparency Bridges: Exploring Transparency Requirements in Smartphone Ecosystems, gaan de onderzoekers van de UvA en MIT, vaststellen hoe in technische zin transparantie wordt beïnvloed door het ecosysteem en hoe daarbij de verschillende juridische kaders in de VS en de EU een rol spelen.

Verwachtingen, voorkeuren en gedrag

Het project heeft een multidisciplinaire benadering. Het combineert recht en human computer interaction bij het bestuderen van de vraag hoe de verschillende juridische en culturele omstandigheden in de VS en Europa mensen beïnvloedt in hun verwachtingen, voorkeuren en gedrag aangaande privacy. Gebruikmakend van hun expertise op het gebied van gebruikersstudies, onlinediensten, platforms, en privacy-regulering, zullen de onderzoekers bijdragen aan een beter begrip van de invloed en regulering van digitale platforms, opererend in verschillende jurisdicties.

Basis voor aanbevelingen

Doel van het onderzoek is onder meer een verduidelijking van de invloed van de aanbieders van smartphone-ecosystemen op de bescherming van privacy. De bevindingen zullen de basis vormen voor aanbevelingen voor wetgevers, toezichthouders en bedrijfsleven - als het gaat om de interpretatie en implementatie van het bestaande recht, maar ook de noodzaak voor aanpassingen.

In totaal kennen NSF en NWO aan vijf projecten een subsidie toe; per project gaat het om zo’n 500.000 euro. De samenwerking tussen onderzoeksgroepen van UvA en MIT komt voort uit hun partnerschap in het EU-US Privacy Bridges project. De onderzoeksleiders vanuit de UvA zijn prof. dr. Nico. van Eijk en dr. Joris van Hoboken.