Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Commissie Democratisering en Decentralisering (D&D) houdt een raadgevend referendum over haar voorstellen van 23 november tot 11 december. De UvA onderhoudt regelmatig contact met de commissie en faciliteert het referendum.

STEM Logo Raadgevend Referendum commissie D&D

Zo heeft de UvA de commissie D&D op 2 september aangeboden om hen in contact te brengen met experts op het gebied van methodologie. Daarbij is aangegeven dat de UvA een non-responsonderzoek belangrijk vindt om de uitslag te kunnen duiden. Op 11 november heeft de UvA de commissie gevraagd of de commissie de visie deelt dat het voor het welslagen van de raadpleging van belang is dat vragen ruim van te voren openbaar zijn opdat iedereen weloverwogen zijn standpunt over de vragen kan bepalen.

Het faciliteren

De UvA faciliteert het raadplegend referendum op de volgende wijze.

  • Het samenstellen van het stemregister op basis van de systemen SAP HR en SIS. (De categorieën stemgerechtigden zijn vooraf bepaald door de Commissie D&D.)

  • Het beschikbaar stellen van bestanden aan onafhankelijk onderzoeksbureau Ruigrok Netpanel, ten behoeve van het referendum.

  • Deelname aan de Commissie Raadpleging  van de Commissie D&D, onder andere voor toetsing van aanvragen voor opname in het stemregister.

  • Het publiceren van de informatie van de Commissie Raadpleging van de Commissie D&D op www.democratisering.uva.nl.

  • Het beschikbaar stellen van het e-mailadres committees@uva.nl aan de Commissie D&D om stemgerechtigden te informeren over hun stemrecht en het aankomend referendum. 

  • Het delen van neutrale opkomst verhogende berichten over het referendum via online kanalen van de UvA (uva.nl, medewerkers.uva.nl, studenten.uva.nl, democratisering.uva.nl en Facebook).

  • Het beschikbaar stellen van de hal van het Maagdenhuis en faciliteiten voor het organiseren van debatten.

  • Het ondersteunen van de Centrale Studentenraad bij neutrale campagneactiviteiten om studenten en medewerkers op te roepen om te gaan stemmen.

  • Het publiceren en delen van documenten en berichten van de Commissie D&D over de voorstellen van de commissie en over het referendum.

ACTA/AMC

Bij het samenstellen van het stemregister zijn vragen gerezen over de deelname van ACTA en AMC aan het raadplegend referendum. De UvA heeft hierover overlegd met de decanen van beide faculteiten. ACTA heeft inmiddels ingestemd met deelname. Het overleg over deelname van medewerkers van AMC is nog gaande. Studenten AMC zijn automatisch in het register opgenomen.