Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Hoe kom je als docent tot een nieuwe lesvorm? Hoe betrek je een student meer bij de colleges? Hoe maak je beter gebruik van ICT in het onderwijs?

Studenten in werkgroep - studentensite
Foto: Fred van Diem

Docenten zijn vaak op zoek naar kennis op het gebied van onderwijs, maar weten de weg naar de expertise binnen de organisatie niet altijd goed te vinden. Docenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) hebben daarom de docenTENkamer (Teaching Exchange Network) geïnitieerd. Dit is een virtuele omgeving, gemodelleerd naar een fysieke kamer waar docenten in en uit lopen en informatie met elkaar uitwisselen.

Ervaringen uitwisselen

De docenTENkamer maakt het mogelijk voor alle docenten van de faculteit om met elkaar te overleggen over onderwijs, en ervaringen uit te wisselen. De website is opgezet door Caroline Kroon (Griekse en Latijnse talen en culturen), in samenwerking met Gerwin van der Pol (Media en cultuur), Jan Don (Nederlandse Taalkunde) en Marleen Rensen (Europese studies).

De docenTENkamer organiseert ook bijeenkomsten. Zo vond op 29 november de Eerste Onderwijsconferentie FGw plaats, waarbij het onder andere ging over team based learning en internationalisering van het onderwijs.