Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

'Van de bijna 7000 deelnemers aan het raadgevend referendum over de voorstellen van de commissie D&D van de UvA stelt een overgrote meerderheid voorstander te zijn van een senaat nieuwe stijl en van het vaststellen van kernwaarden als basis voor het beleid van de UvA', aldus de commissie.

Logo DD Social Media

Dat blijkt uit een eerste analyse van Ruigrok NetPanel van de belangrijkste resultaten. Hierin zijn de stemmen van het personeel van het AMC niet meegenomen: omdat er onduidelijkheid is over de gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van het referendum, worden deze uitslagen afzonderlijk in het eindrapport vermeld.

Uit de resultaten van de overige faculteiten blijkt dat 4062 studenten en 2582 medewerkers hebben gestemd, respectievelijk 11,7% en 37,4%. Daarnaast zijn 1676 studenten en 495 medewerkers wel begonnen met de vragenlijst, maar hebben die niet afgemaakt en ingestuurd.

Senaat en charter

55% van de medewerkers en 81% van de studenten staat positief tot zeer positief tegenover de invoering van een senaat nieuwe stijl zoals voorgesteld door de commissie D&D. Deze senaat zou bestaan uit afgevaardigden uit de verschillende groepen die aan de universiteit werken of studeren en krijgt de taak om als kritisch geweten van de UvA te fungeren.

58% van de medewerkers en 70% van de studenten staat bovendien positief tot zeer positief ten opzichte van een charter met kernwaarden die gelden als grondslag voor het beleid en het bestuur van de UvA.

Bestuursmodellen

Het raadgevend referendum ging daarnaast om de toekomstige vormgeving van het bestuur van de UvA. Daarbij draaide het om een keuze tussen vier ‘modellen’. Modellen verschillen in de principes en keuzen die ze maken ten aanzien van bestuur en medezeggenschap voor verschillende bestuursniveaus.

De uitslag van de stemmingen over deze modellen is in het algemeen meer divers dan die over de charter en senaat nieuwe stijl. Wel is een aanzienlijk aantal deelnemers voor verandering: 31% van de deelnemers geeft de voorkeur aan het oranje model, 25% aan geel en 22% aan groen. Slechts een minderheid van 17% geeft de voorkeur aan het huidige bestuursmodel.

Van de personeelsleden die hebben gestemd kiest 34% voor het blauwe model (het huidige model). 28% van de medewerkers kiest voor de duale universiteit (oranje), 19% voor de participatieve universiteit (geel), 14% voor de zelforganiserende universiteit (groen). Opvallend zijn de verschillen tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel.

Studenten zijn bijna allemaal voor verdergaande verandering ten opzichte van de bestaande situatie. Onder hen is de voorkeur voor de bestaande situatie het meest beperkt (6%). Een derde (33%) van de studenten kiest voor de duale universiteit (oranje), 29% voor het participatieve model (geel) en 28% voor de zelforganiserende universiteit (groen).

Commissievoorzitter Lisa Westerveld: “We zijn erg tevreden dat een grote meerderheid van de stemmers onze voorstellen voor een senaat nieuwe stijl en een charter met kernwaarden ziet zitten. Het is duidelijk dat studenten en medewerkers aan de UvA kiezen voor verandering. Zodra we de volledige uitslag binnen hebben, geeft dat meer inzicht in de aard van de gewenste veranderingen. De komende weken worden de resultaten van het complete referendum gedetailleerd uitgewerkt. We bespreken die uiteraard met de medezeggenschap, de actiegroepen en het college van bestuur.”

Openbare bijeenkomst

Op 25 januari uur is er tussen 13.00-14.30 uur een openbare bijeenkomst waar de commissie D&D de volledige uitslag zal presenteren en in zal gaan op de gang van zaken en de vraag ‘hoe nu verder’. De commissie presenteert daar ook een analyse van de uitslagen per faculteit. De resultaten worden vervolgens aangeboden aan het College van Bestuur, vertegenwoordigers uit de medezeggenschap, actiegroepen en de universitaire gemeenschap. Na deze aanbieding zal de data digitaal beschikbaar zijn, uiteraard voor zover de privacy van de deelnemers niet in het geding is.

Publiekspresentatie: 25 januari tussen 13.00-14.30 uur: locatie theaterzaal van CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam.