Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. dr. Dymph van den Boom is bij haar afscheid als rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontving de koninklijke onderscheiding op maandag 9 januari - tijdens de viering van de Dies Natalis van de UvA - uit handen van OCW-minister Jet Bussemaker

Dies
Dymph van den Boom krijgt de koninklijke onderscheiding opgespeld door minister Bussemaker. Foto: Monique Kooijmans

Bussemaker sprak Van den Boom toe als minister, maar vooral ook als oud-collega. Ze nam in 2011 het rectoraat van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) over van Van den Boom , die tot die tijd zowel rector van de UvA als de HvA was. In haar toespraak noemde Bussemaker Van den Boom onder meer een doortastend bestuurder die door alle franje heenkijkt: ‘een echte ‘macher’, met een open vizier’. Ook memoreerde ze hoe Van den Boom als eerste in Nederland pleitte voor studenten als competente rebellen. Na de conclusie dat de Nederlandse en Europese academia Van den Boom veel dank verschuldigd zijn, spelde ze de versierselen - horend bij de koninklijke onderscheiding - op bij Van den Boom.

Decanaat

Dymph van den Boom (1951) is sinds 1996, toen zij werd benoemd tot hoogleraar Empirisch-theoretische opvoedkunde van normale opvoedingssituatie, verbonden aan de UvA. Het hoogleraarschap combineerde zij met verschillende bestuurlijke functies. Na achtereenvolgens afdelingsvoorzitter en vicedecaan te zijn geweest, werd zij in 2001 decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. Onder haar leiding groeide deze omvangrijke faculteit uit tot internationaal toonaangevend in haar onderwijs en onderzoek.

College van Bestuur

In 2007 trad Van den Boom als rector magnificus toe tot het College van Bestuur (CvB) van de UvA en de HvA. Na vervulling van twee termijnen als rector magnificus werd zij in 2015 – vlak voor haar pensionering – bereid gevonden langer aan te blijven als rector magnificus én waarnemend voorzitter van het CvB, tot beide posities weer vervuld waren.

Van den Boom heeft met een niet-aflatende inzet gestuurd op inhoud en kwaliteit. Ze was verantwoordelijk voor de totstandkoming van een speerpuntenbeleid aan de UvA, de zogenoemde onderzoekszwaartepunten, dat het onderzoek aan de UvA op een aantal uitgelezen terreinen naar de wereldtop heeft gebracht. Van den Boom was de trekker van de integrale kwaliteitszorg aan de UvA. Zo was zij aanjager van het programma Studiesucces aan de UvA en van de Instellingsaccreditatie. Mede door haar inzet kende de NVAO in 2013 aan de UvA een maximale score toe op alle beoordelingscriteria van de Instellingsaccreditatie. Ook was Van de Boom - vanuit de VSNU (vereniging van universiteiten) - de drijvende kracht achter de totstandkoming van een nieuw landelijk Standaard Evaluatie Protocol (SEP) voor onderzoek.

Van den Boom heeft zich tevens in het bijzonder ingezet voor de internationale profilering van het Nederlands hoger onderwijs, en die van de UvA. Zo spande zij zich zeer actief in binnen de consortia van internationale universiteiten: het wereldwijde Universitas 21 (U21) en de Europese League of European Research Universities (LERU).

Tijdens de viering van de Dies Natalis van de UvA was de officiële overdracht van het rectoraat door Van den Boom aan prof.dr. Karen Maex.