Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Namens het College van Bestuur reageerde collegevoorzitter Geert ten Dam op 25 januari op de uitkomsten van het raadgevend referendum van de commissie Democratisering en Decentralisering.

Detail reactie Ten Dam referendum
Collegevoorzitter Geert ten Dam reageert op de uitkomsten van het referendum. Foto: S. Blanchard

Volgens Geert ten Dam is de interpretatie van de resultaten gezien de opkomst onder studenten en gezien de verschillen tussen faculteiten en tussen studenten en medewerkers onderling, niet eenvoudig. Zij gaf aan vooral te willen kijken naar het gemeenschappelijke element. ‘Volgens mij bestaat de behoefte nu echt weer te focussen op het onderwijs en onderzoek, en dat zo te doen dat de betrokkenheid van medewerkers en studenten daarbij sterker verzekerd wordt. Dat komt de kwaliteit ten goede. Het moet dus gaan over participatie en het verkleinen van de ervaren afstand tot bestuurders, college en decanen, en dieper in onze organisatie tot onderwijs- en onderzoeksdirecteuren’, aldus Ten Dam.

x
Foto: S. Blanchard

Wat wil het College doen? 

In haar reactie bij de presentatie noemde Ten Dam verschillende punten:

  1. Een interactieve beleidspagina voor alle geledingen van de UvA. ‘Onderwerpen die van belang zijn voor studenten en medewerkers zetten we een periode open voor reacties. We verzamelen feedback en betrekken deze in de besluitvorming.’
  2. Het versterken van de opleidingscommissies, aangezien daar de meest directe medezeggenschap over het onderwijs zit voor de studenten én de docenten. ‘We zijn bezig om hiervoor een plan uit te werken, dat wij binnenkort hopen te bespreken.’
  3. Het versterken van academisch leiderschap. ‘We willen bijvoorbeeld een trainingsprogramma starten om instituutsdirecteuren, opleidingsdirecteuren, afdelingsvoorzitters en leiders van onderzoeksclusters een goede start te geven als ze aan een klus beginnen.’
  4. Een voorstel laten voorbereiden voor een charter en ook voor een senaat nieuwe stijl.  ‘We moeten daarbij goed kijken naar de taken en bevoegdheden en zorgen dat deze de huidige adviesorganen en medezeggenschap niet overlappen maar juist aanvullen.’
  5. Tot slot wil het College doorgaan op de wijze waarop al stappen zijn gezet, zoals de medezeggenschap vroeg betrekken bij discussies en beleidsvoornemens. Ook is ‘de betrokkenheid van studenten en medewerkers bij benoemingen op allerlei manieren flink versterkt’. De open discussie over het allocatiemodel en de inbreng daarbij van medewerkers en studenten is een voorbeeld van de nieuwe aanpak bij grote besluiten. Gepland staat de inbreng bij de ontwikkeling van de nieuwe universiteitsbibliotheek in de binnenstad.

Ten Dam dankte aan het slot de commissie en gaf aan dat zij de uitkomsten ziet als een goed resultaat van de discussies in de afgelopen twee jaar. Het vervolgtraject wordt nu opgepakt door de UvA. 

x
Commissievoorzitter Lisa Westerveld presenteert de uitkomsten van het referendum. Foto: S. Blanchard