Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dertien talentvolle wetenschappers ontvangen een Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship om onderzoek te doen aan de UvA. Het gaat onder meer om studies naar het ontstaan van planeten, de regulering van migratiestromen en de mechanismen achter groepspolarisatie.

Logo Marie Skłodowska-Curie actions

Het fellowship bedraagt ongeveer 180.000 euro per onderzoeker. Doel van de subsidie is het bevorderen van de mobiliteit van onderzoekers over de landsgrenzen binnen en buiten de Europese Unie. Naast de dertien ‘inkomende’ onderzoekers zijn er drie UvA-onderzoekers die het fellowship krijgen om een onderzoeksproject uit te voeren aan een collega-instelling binnen Europa.

De UvA verwelkomt:

Wahideh Achbari (Psychologie):The radius of Generalized Trust among Different Educational Groups: Are Those 'Most People' Out-Groups?

Europese landen ervaren toenemende bezorgdheid over de gevolgen van migratie voor sociale cohesie. De indicatoren van sociale cohesie worden echter vaak betwist. Wahideh Achbari richt zich op de aanname dat veralgemeniseerd vertrouwen (een vaak gebruikte indicator) niet hetzelfde is als een gebrek aan vooroordelen over ‘out-groups’. Ook belicht ze met behulp van experimenten de relatie tussen houdingen en impliciete maten (Implicit Association Test) en tussen houdingen en gedrag.

Achbari komt van de Vrije Universiteit Brussel naar de groep van prof. dr. Bertjan Doosje bij het Amsterdam Institute for Social Science Research.

Silvia Aru (Sociale geografie): A Place for the Asylum Seekers. European Migration Policies and their Socio-Spatial Impacts

In de afgelopen twee jaar heeft de Europese Unie een toevloed aan migranten gezien. In haar onderzoeksproject gaat Silvia Aru kijken naar het discours en de praktijk van de regulering van migratiestromen naar de EU. Daarbij focust ze op de sociaal-ruimtelijke impact sinds 2013, in het bijzonder in Italië en Nederland.

Aru komt van de University of Cagliari and University of Siena naar het Amsterdam Institute for Social Science Research, waar zij haar onderzoek zal doen onder supervisie van dr. Darshan Vigneswaran.

Bert Bakker (Communicatiewetenschap): Politics isn’t cool, it’s hot! Beïnvloeden emoties onze politieke attitudes?

Europeanen en Amerikanen zijn angstig over het aantal vluchtelingen in hun land, boos op de elite en teleurgesteld over hoe vluchtelingen worden behandeld. Bert Bakker meet de fysiologische expressies van emoties en onderzoekt hoe emoties de politieke opvattingen van burgers beïnvloeden.

UvA-onderzoeker Bakker gaat als onderdeel van zijn Global Fellowship in het academische jaar 2017-2018 zijn onderzoek uitvoeren in het Behavioral Foundations Laboratory aan Temple University (VS). In 2018-2019 keert Bakker terug naar de Amsterdam School of Communication Research van de UvA, waar hij al werkzaam was, om het tweede deel van zijn project uit te voeren bij de groep van prof. dr. Claes de Vreese.

Gaurav Dugar (Microbiologie): RNA localization in bacteria

In dit project past Gaurav Dugar wereldwijde methodes om mRNA in kaart te brengen toe op de model-bacterie Bacillus subtilis. Daarop volgt een evaluatie waarbij hij gebruikt maakt van techniek gebaseerd op high-end celbiologie.  

Dugar komt van de University of Würzburg naar de groep van prof. dr. Leendert Hamoen aan het Swammerdam Institute of Life Sciences.

Laura Gangoso (Biologie): Ecological and Evolutionary consequences of predator-prey phenological match-mismatch driven by climate change

Voor zowel biologen en natuurbeschermers als politici is het belangrijk om te weten hoe en in welke mate klimaatverandering de timing van voedselaanbod en -vraag in een voedselweb beïnvloedt. Om hier meer inzicht in te krijgen gaat Laura Gangosa de Eleonora's valk bestuderen. Deze middelgrote valk broedt in augustus op de Canarische eilanden en voert zijn jongen met zangvogels die tijdens hun trek afdrijven naar deze eilanden. De Eleonora's valk heeft twee genetisch bepaalde kleurvarianten die verschillen in fysiologie en gedrag. Door gebruik te maken van deze kleurvarianten kan Gangosa ecologische en evolutionaire aspecten van de veerkracht van een systeem bestuderen onder veranderende klimatologische omstandigheden.

Gangoso komt van Estación Biológica de Doñana (Spanje) naar de groep van prof. dr. Willem Bouten van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica.

Melissa Mcclure (Sterrenkunde): Initial conditions of exoplanet formation in protoplanetary disks

Er is nog veel onduidelijk over het ontstaan van planeten ter grootte van Jupiter en op zeer kleine afstand van een ster. Melissa Mcclure gaat met nieuwe, nauwkeurige methodes onderzoeken waar deze planeten worden gevormd, uit welk materiaal ze bestaan, en hoe ze al in een zeer vroeg stadium waargenomen kunnen worden.

Mcclure komt van de European Southern Observatory (ESO) bij de groep van prof. dr. Casten Dominik aan het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde.

Marta Morvillo (Rechtsgeleerdheid): The Constitutional Place of Expertise

Marta Morvillo gaat onderzoeken hoe constitutionele principes de democratische legitimiteit kunnen verbeteren van expert-gebaseerde besluitvorming in de Europese Unie. Ze kijkt daarbij naar processen van wederzijds leren tussen Europese gerechtshoven en besluitvormers.

Morvillo komt van de University of Bologna naar het Amsterdam Centre for European Law and Governance, waar ze gaat werken onder supervisie van prof. dr. Christina Eckes en dr. Maria Weimer.

Lea Müller-Funk (Politicologie): Syrian Imaginations of Europe

Voordat vluchtelingen besluiten om naar een bepaald land te vluchten, hebben ze doorgaans al een beeld over mogelijke landen van bestemming. Deze beelden dragen niet alleen bij aan de beslissing van vluchtelingen in welk land asiel aan te vragen, maar hebben ook invloed op hoe vluchtelingen de realiteit ervaren als ze uiteindelijk in het land van bestemming zijn gearriveerd. Lea Müller-Funk bestudeert welk beeld van Europa Syrische vluchtelingen hebben die gevestigd zijn in buurlanden van Syrië. Ook onderzoekt ze hoe het beeld dat vluchtelingen hebben, hun houding beïnvloedt ten aanzien van asiel aanvragen in Europese landen.

Müller-Funk komt van de University of Oxford/Sciences Po Paris naar de groep van prof. dr. Hein de Haas bij het Amsterdam Institute for Social Science Research.

Gui Leite Pimentel (Natuurkunde): Microscopic Probes of Inflationary Cosmology

De heersende theorie voor de kosmologie van het vroege universum is de zogenoemde inflatietheorie, gekenmerkt door een periode van extreem versnelde expansie van het universum. Om de oorsprong daarvan te begrijpen zal Gui Leite Pimentel nieuwe deeltjes identificeren die geproduceerd zouden kunnen zijn tijdens deze inflatieperiode. Ook probeert hij te achterhalen of deze deeltjes inderdaad de versnelde expansie kunnen hebben afgeremd.

Leite Pimentel gaat zijn onderzoek doen aan het Institute of Physics binnen de onderzoeksgroep van prof. dr. Daniël Baumann.

Carlo Proietti (Filosofie): The Epistemic and Dynamic Aspects of Polarization

Groepspolarisatie doet zich vooral voor wanneer een initiële neiging van individuele groepsleden in een bepaalde richting wordt versterkt na groepsdiscussie. Een groep leden van eenzelfde partij bijvoorbeeld, zal meer overtuigd raken van hun mening na een intern debat. De meest overtuigende verklaring voor polarisatie door sociaal psychologen is gebaseerd op de Persuasive Arguments Theory, maar de precieze mechanismen achter het proces van polarisatie zijn nog steeds onduidelijk. Carlo Proietti wil hier verandering in brengen.

Proietti komt van Lund University naar de groep van prof. dr. Sonja Smets aan het Institute for Logic, Language and Computation.

Neil Robinson (Natuurkunde): Dynamics of two-component quantum gases

Het onderzoek van Neil Robinson is gericht op het beschrijven van kwantumgassen van deeltjes met twee interne toestanden, zoals de spin van een elektron of hyperfijne niveaus in Rubidium. Neil Robinson combineert handmatige berekeningen met numerieke computerberekeningen om de interacties te bestuderen die de eigenschappen van deze kwantumgassen vormen, zowel binnen als buiten equilibrium.   

Robinson komt van Brookhaven National Laboratory en gaat onderzoek doen bij het Institute of Physics bij prof. dr. Jean-Sébastien Caux.

Itamar Shachar (Sociologie): Conscripted Volunteering: An Ethnographic Study of Community Engagement Schemes in the Israeli Military

Legers laten hun soldaten steeds vaker meedoen aan dingen onder de noemer 'maatschappelijke betrokkenheid' of 'vrijwilligerswerk'. Itamar Shachar noemt dit fenomeen conscripted volunteering (‘dienstplichtig vrijwilligerswerk’). Vrijwilligerswerk door het leger kan beschouwd worden als manier om de publieke legitimiteit van het leger te bevorderen. Shachar stelt voor om het ook te analyseren als een overheidstechniek om de ideologische en ethische aanhankelijkheid van soldaten te versterken. In zijn project bestudeert hij de implementatie van conscripted volunteering in het Israëlische leger.

Shachar komt van Ghent University en gaat zijn onderzoek doen aan de Amsterdam Institute for Social Science Research, onder supervisie van dr. Barak Kalir en dr. Erella Grassiani.

Margot Strohminger (Filosofie): Counterfactual Knowledge from the Imagination

Wat zou er gebeuren als ik een hypotheekaflossing mis? Wat als Groot-Brittannië echt uit de Europese Unie stapt? Dit zijn voorbeelden van gedachten over ‘contra-feitelijke’ situaties. Zulke gedachten zijn een kerneigenschap van het menselijk denken. Het lijkt erop dat kennis over contra-feitelijke situaties onder bepaalde omstandigheden mogelijk is. Margot Strohminger bestudeert deze omstandigheden en de rol die de verbeelding speelt in het specificeren ervan.

Strohminger komt van de University of Salzburg en gaat onderzoek doen binnen de onderzoeksgroep van prof. dr. Franz Berto.

UvA-onderzoekers naar het buitenland

Simon Broda (Econometrie): Developing a Financial Econometrics Package for the Julia Programming Language

Broda gaat naar de University of Zurich en naar de University of Oxford.

Angela Jager (Kunstgeschiedenis): Netherlandish Paintings in Ledreborg Palace: A Multi-Disciplinary Research of circa 600 Paintings

Jager gaat naar Statens Museum for Kunst in Denemarken.

Frederik Zuiderveen Borgesius (Informatierecht): How should automated profiling be regulated?

Borgesius gaat met zijn fellowship naar de Vrije Universiteit Brussel.

Over het Individual Fellowship

De Individual Fellowships worden toegekend aan veelbelovende, ervaren onderzoekers, en zijn daarmee persoonsgebonden. Er zijn twee typen Fellowships: het European Fellowships (voor onderzoekers die zich naar of binnen Europa verplaatsen) en het Global Fellowship (voor onderzoekers uit Europa die naar instelling buiten Europa gaan). De Marie Skłodowska-Curie Actions zijn onderdeel van het programma Horizon 2020 van de Europese Commissie.