Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Minister Bussemaker van OC&W reikte vandaag de Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro uit voor het onderwijsproject van Mieke Lopes Cardozo, docent ontwikkelingsstudies, en voor het project van Inti Soeterik, Fadie Hanna, docenten van de Universitaire Pabo, in samenwerking met Tugba Öztemir, voorzitter van het platform Amsterdam United. Met deze beurs kunnen ze in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie en verbetering doorvoeren.

studenten in De Brug
Foto: Monique Kooijmans

Alle winnende projecten, tien in totaal, zijn gericht op het bevorderen van gelijke kansen voor alle studenten in het hoger onderwijs.

Onderwijsvernieuwing aan de UvA

Mieke Lopes Cardozo
Mieke Lopes Cardozo. Foto: Bram Belloni

Critical Development and Diversity Explorations (CDDE)

Studenten en docenten van de researchmaster International Development Studies vormen een zeer internationaal en cultureel diverse gemeenschap. Het project van Mieke Lopes Cardozo omarmt deze diversiteit en heeft als doel elkaar beter te leren begrijpen, beter samen te werken en een ondersteunende leeromgeving te creëren. Studenten worden uitgedaagd om zelf aan het roer te gaan staan bij het ontwikkelen van een cursus, en om actief na te denken over hun eigen specifieke leerbehoeften die nog niet genoeg ruimte krijgen in het huidige curriculum. In dit co-creatie project wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van een kritische houding, om zo diepgewortelde sociale structuren van discriminatie en uitsluiting te herkennen en te ontrafelen, en om op basis van alternatieve pedagogische methoden nieuwe, meer sociaal rechtvaardige en transformatieve inzichten, identiteiten en rollen te formuleren.

Het project is ontwikkeld en wordt uitgevoerd in samenwerking met studenten, docenten en met bijdragen van gasten uit beleid en praktijk. In 2017 wordt gestart met het leerexperiment, de nieuwe onderwijsmodule zal met ingang van studiejaar 2017-2018 onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma van de researchmaster.

Toekomstige leerkrachten als fakkeldragers voor sociale gelijkheid

Inti Soeterik en Fadie Hanna, docenten en onderzoekers van de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) gaan samen met Tugba Öztemir, voorzitter van het platform Amsterdam United, een vernieuwende module ontwikkelen voor het vierde studiejaar van de bachelor van de UPvA. In deze module gaan studenten vanuit een kritische interdisciplinaire invalshoek aan de slag met diversiteitsvraagstukken in het onderwijs. Dit moet resulteren in meer diversiteitssensitiviteit en bewustzijn ten aanzien van processen van in- en uitsluiting en de impact daarvan op onderwijsleerprocessen en leerlingen. Aan de hand van literatuur, praktische werkvormen, opdrachten en het bijhouden van een gedachtenboek zullen de studenten uitgedaagd worden om vragen voorkomend uit hun eigen praktijk onder de loep te nemen.

Het project is voortgekomen uit een brainstormsessies met een groep docenten (UPvA/HvA/UvA), studenten van de Universitaire Pabo, alumni en leden van Amsterdam United. Het project loopt van maart 2017 tot augustus 2018. De nieuwe onderwijsmodule zal met ingang van studiejaar 2017-2018 onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma van de UPvA.  

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma stelt beurzen beschikbaar voor onderwijsinnovatieprojecten door docenten in het hoger onderwijs. De eerste 10 beurzen van 50.000 euro zijn bestemd voor kleinschalige en kortlopende (1 studiejaar) projecten ter bevordering van gelijke kansen voor alle studenten in het hoger Onderwijs. De projectleiders zijn over het algemeen jonge docenten met minimaal 2 jaar onderwijservaring. Het Comeniusprogramma is een initiatief van het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).