Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het voorstel voor een nieuw allocatiemodel is goed ontvangen, maar heeft ook vragen opgeroepen, onder andere over de inzet van beleidsbudgetten. Hierover zal in de komende maanden verder worden gesproken.

Eind oktober 2016 heeft de Werkgroep Allocatiemodel het eindrapport ‘Transparantie en eenvoud in financiering: ruimte voor beleid’ gepresenteerd. Dit rapport is het resultaat van een samenspel tussen werkgroep, medezeggenschap en de academische gemeenschap.

Aan de hand van dit eindrapport en de daarin opgenomen voorstellen voor een nieuw model hebben het College van Bestuur en de decanen zich de afgelopen periode gezamenlijk gebogen over het nieuwe  allocatiemodel en de wijze waarop het kan worden ingevoerd.

Deze gesprekken hebben geleid tot enkele nieuwe vragen; met name over de verdeling van capaciteits- en beleidsbudgetten in relatie tot de variabele inzet van de eerste geldstroom. Een meer fundamentele discussie over het beleid van de UvA is daardoor gewenst voordat er tot een voorstel voor een nieuw allocatiemodel kan worden besloten. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de planning voor de herziening van het allocatiemodel.

Het College van Bestuur en de decanen zijn voornemens om de beleidsdiscussie de komende maanden te voeren. De verwachting is dat de CvB in het najaar van 2017 een besluit zal nemen over de herziening van het allocatiemodel, waarna het aan de medezeggenschap ter instemming kan worden voorgelegd. Het doel is om het nieuwe allocatiemodel met ingang van het begrotingsjaar 2019 te implementeren.