Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) zetten de huisvestingsplannen voor de bètasamenwerking in de clusters Informatica, Natuur- en Sterrenkunde, en Earth, Ecology and Environment niet door.

De Colleges van Bestuur (CvB’s) van de VU en UvA zijn tot deze conclusie gekomen na raadpleging van de centrale en facultaire medezeggenschapraden en OR. Wel blijven de beide universiteiten zich inspannen voor gezamenlijk toponderzoek en sterk onderwijs, en de komst van SRON, het instituut voor ruimte-onderzoek, naar Amsterdam.  

In de afgelopen jaren is er door verschillende bèta-afdelingen van de VU en de UvA hard gewerkt om de samenwerking tussen de verschillende bèta-clusters mogelijk te maken. Dit resulteerde in de start van 6 joint degrees. Met name de informatici en de natuur- en sterrenkundigen hadden vergevorderde plannen, waarbij ook fysieke verhuisbewegingen zouden plaatsvinden tussen de VU campus en het Science Park. In februari is hierover een voorlopig gezamenlijk besluit genomen dat is voorgelegd aan de medezeggenschapsraden.

‘We hebben geen instemming gekregen van de centrale medezeggenschap op de voorgestelde investering en kunnen dus in de huidige vorm niet door’, zegt Geert ten Dam, voorzitter van het CvB van de UvA. Beide CvB’s hebben steeds gezegd dat breed draagvlak cruciaal is, zowel vanuit het perspectief van onderzoek als onderwijs. Ten Dam: ‘Samen met de faculteiten hebben we zo goed mogelijk geprobeerd om de zorgen van medewerkers en studenten weg te nemen. Dat heeft helaas niet geleid tot een positief oordeel. In het belang van inspirerend en toekomstgericht onderwijs en onderzoek gaan we kijken hoe de gewenste samenwerking van de betrokken wetenschapsgroepen anderszins vorm kan krijgen.’

Jaap Winter, voorzitter van het CvB van de VU: ‘Dat het zorgvuldig voorbereidde plan nu uiteindelijk geen doorgang kan vinden is natuurlijk uitermate teleurstellend, in de eerste plaats voor de wetenschappers en studenten. Velen bij de VU hebben hard gewerkt aan het creëren van draagvlak voor de voorgestelde beweging en dat draagvlak is ook ontstaan. Het is frustrerend dat wij daaraan nu geen gevolg kunnen geven.  Maar het betekent niet dat de samenwerking in onderzoek en onderwijs zoals die er nu is, wordt beëindigd.’ De UvA en VU blijven zich samen inspannen voor toponderzoek en kwalitatief sterk onderwijs in Amsterdam, want alleen door krachten te bundelen en kennis te delen kunnen beide universiteiten hun internationale positie blijven versterken. Jaap Winter: ’ We zijn veel dank verschuldigd aan de mensen van beide instellingen die het afgelopen jaar met hart en ziel gezocht hebben naar varianten en oplossingen om dit mogelijk te maken. Dat we nu als beide colleges deze beslissing moeten nemen is zuur maar helaas een feit.’

Beide instellingen blijven in gesprek met SRON, het instituut voor ruimte-onderzoek, dat ook zou verhuizen naar het Amsterdam Science Park. De meerwaarde van gezamenlijk onderzoek met SRON is voor de VU en de UvA onverminderd groot. Inzet is daarom nog altijd de komst van SRON naar Amsterdam te kunnen realiseren en de verschillende kennisgebieden van UvA, VU en SRON bij elkaar te brengen.