Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

UvA-studenten zijn dit jaar tevredener over hun studie. Zowel bachelor- als masterstudenten lieten de afgelopen maanden hun mening over de UvA horen tijdens de Nationale Studenten Enquête (NSE). De resultaten ervan zijn op donderdag 18 mei gepubliceerd op de website studiekeuze123.nl. Op negen van de veertien thema’s neemt de tevredenheid van de studenten toe. Er zijn dit jaar drie nieuwe thema’s bijgekomen.

Het algemene oordeel over de UvA is dit jaar 4,03, tegenover 4,01 in 2016 (op een schaal van 1-5). Het gemiddelde van de andere Nederlandse universiteiten ligt op 4,09. In 2016 was dit 4,07.

Beoordeling per thema

Op vrijwel alle thema’s stijgt de waardering van de UvA-studenten. Vooral op de twee thema’s waar de UvA nog onvoldoende op scoort (3,5 is de voldoende-grens) is verbetering te zien: de tevredenheid over de voorbereiding op de beroepsloopbaan stijgt met 0,05, naar 3,28 en de beoordeling van de studiebegeleiding gaat omhoog met 0,06 naar 3,43. Ook de tevredenheid over de informatievoorziening stijgt significant met 0,05 naar 3,57. Thema’s die - net als vorig jaar - hoog scoren, zijn de inhoud van de opleiding en de sfeer binnen de universiteit.

De NSE kent dit jaar drie nieuwe thema’s: de groepsgrootte, het uitdagend karakter van de opleiding en de aandacht voor internationalisering. Hiermee zijn er nu in totaal zeventien thema’s.

NSE Resultaten 2017 vs 2016
Klik om te vergroten

NSE-platform

UvA-breed en binnen de opleidingen zijn de afgelopen jaren initiatieven genomen om tot verbeteringen te komen op de thema’s met een te lage studenttevredenheid. Zo worden de resultaten van de NSE verder besproken binnen het NSE-platform, waarin vertegenwoordigers van faculteiten en ondersteunende diensten elkaar ontmoeten, elkaars analyses van de resultaten bespreken en good practices met elkaar delen.

De NSE liep van 16 januari tot 12 maart. De respons bedroeg dit jaar 28% (8.555 respondenten). Dat is 4%-punten lager dan vorig jaar. Ook landelijk was de respons onder universiteiten lager: 36% in 2017 tegen 41% in 2016.