Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dit voorjaar was het vijftig jaar geleden dat Gijs van Hall (1904-1977) gedwongen werd terug te treden als burgemeester van Amsterdam. De bankier en verzetsstrijder Van Hall, burgemeester tussen 1957 en 1967, werd door de regering naar huis gestuurd. In een biografie reconstrueerde Folia-journalist Dirk Wolthekker diens val. Hij promoveert dinsdag 6 juni op zijn onderzoek ‘Alleen omdat ik een Van Hall ben’ aan de Universiteit Leiden.

Foto: David Finato

In zijn biografie werpt Wolthekker nieuw licht op het gedwongen vertrek van de burgemeester. Er was niet één reden, maar een hele serie tekortkomingen, constateert Wolthekker. ‘Van Hall had een gebrekkige visie op het burgemeesterschap: hij runde de stad als een bedrijf en zag zichzelf vooral als citymanager, waarbij hij weinig oog had voor de vaak tegengestelde belangen die iedere stad nu eenmaal kent. Als zakenman en oud-bankier had hij weinig op met een ambtelijke organisatie en hij miste een politieke antenne, waardoor hij Haagse bewindslieden tegen zich in het harnas joeg.’

Bekijk de video waarin Dirk Wolthekker vertelt over zijn promotieonderzoek

Bijzondere prestatie

Als journalist bij Folia doet Dirk al jaren verslag van alles wat binnen de UvA gebeurt. Hij kent iedereen aan de UvA en iedereen kent hem. De afgelopen jaren heeft hij naast zijn werk bij Folia de tijd gevonden een proefschrift af te ronden. Een bijzondere prestatie! Dat vinden ook Dymph van den Boom (voormalig rector magnificus van de UvA), Frank van Vree (voormalig decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen) en Han van Dissel (decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde).

Liesbeth Dingemans
Dymph van den Boom. Foto: Liesbeth Dingemans

Prof. dr. Dymph van den Boom, voormalig rector van de UvA: ‘Dirk Wolthekker is een journalist die zijn aandacht verdeelt tussen dagelijkse berichtgeving op de redactie en langetermijn-achtergrondverhalen. Zijn drang om te achterhalen wat er onder de oppervlakte van nieuwsfeiten zit, leidde eerder tot een monografie over Gijs van Hall die de aanzet vormde voor zijn proefschrift ‘Alleen omdat ik een Van Hall ben’. Vanuit zijn grote historische, economische en politieke belangstelling heeft Wolthekker op een levendige manier een genuanceerde biografie geschreven’.

Verdieping wetenschap

Met zijn dissertatie over Van Hall treedt Dirk Wolthekker toe tot het illustere gezelschap van journalisten die meer willen dan het nieuws van de dag verslaan en verdieping zoeken in de wetenschap - en dan met name de geschiedenis, aldus prof. dr. Frank van Vree, directeur NIOD en voormalig decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

 

Frank van Vree. Foto: Jeroen Oerlemans

‘Dat is niet zo verwonderlijk, want de twee liggen dicht bij elkaar: Journalism is writing history in real time. Andersom gaat de historicus in veel opzichten te werk als de journalist: beide worden geacht op basis van zorgvuldig onderzoek te komen tot onbevooroordeelde, aannemelijke interpretaties. Het verschil is dat de historicus over meer tijd en bronnen beschikt - en de afloop van gebeurtenissen kent. De journalist die historicus wordt, zoals Dirk, brengt vaak wat extra mee: ervaring met de levende wereld. Dat lijkt ook hier het geval: bij het schrijven van deze studie over de dramatische neergang van de voormalige Amsterdamse burgermeester Van Hall heeft Wolthekker zonder twijfel kunnen putten uit zijn rijke ervaring als redacteur van Folia: er is ten slotte geen universiteit in Nederland waar meer politiek wordt bedreven dan de UvA’.

Han van Dissel
Han van Dissel. Foto: Ineke Oostveen

Prof. dr. Han van Dissel, decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde: ‘Bijzonder knap dat Dirk naast zijn drukke speurwerk op de UvA ook tijd heeft gevonden om in deels nog gesloten archieven de weg te vinden en een proefschrift te voltooien. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de bestuurlijke elites van Amsterdam, een goed geschreven en gedocumenteerde aanvulling op Geert Maks De Levens van Jan Six.’