Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Drs. Jan Lintsen MBA is door de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam (UvA) benoemd tot lid van het College van Bestuur van de UvA. De benoeming gaat in per 1 september 2017.

Jan Lintsen
Foto: Haagse Hogeschool

In de selectieprocedure kwam Lintsen unaniem als meest geschikte kandidaat naar voren. Ook hebben de medezeggenschapsorganen een positief advies gegeven. De Raad van Toezicht (RvT) heeft het vertrouwen in hem een sterk financieel bestuurder te hebben gevonden. ‘Met zijn specifieke kennis en ruime ervaring is Jan Lintsen een aanwinst voor de UvA', zegt voorzitter van de RvT Marise Voskens. 'Het College is hiermee weer op volle sterkte, wat  onder meer van belang is voor de  bestuurlijke stabiliteit en continuïteit’.

Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur en lid van de benoemingsadviescommissie, vult aan: ‘Jan Lintsen heeft zich tijdens de selectieprocedure laten zien als een scherp denker en collegiaal bestuurder met de nodige humor. Ik verheug me dan ook op de samenwerking’.   

Over Jan Lintsen

Jan Lintsen is sinds september 2013 lid van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool, waar hij verantwoordelijk is voor financieel beleid, IT, facilitaire zaken, planning en control. Daarnaast houdt hij zich bezig met de vernieuwing van het onderwijs, waaronder de ontwikkeling van flexibel en blended onderwijs, en een beter samenspel tussen onderwijs, onderzoek en ondersteuning.

Na zijn cum laude afgeronde studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente, werkte Lintsen ruim 27 jaar bij de Rijksoverheid. Van 2003 tot 2013 was hij werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat), waar hij vanaf 2007 de functie bekleedde van hoofddirecteur Financiën, Management en Control. Voor die tijd was hij onder andere directeur Informatiebeleid Openbare Sector bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Over het College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding over de Universiteit van Amsterdam. Het college bestaat per 1 september 2017 uit prof. dr. Geert ten Dam (voorzitter), prof. dr. ir. Karen Maex (rector magnificus en vicevoorzitter) en drs. Jan Lintsen MBA.