Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Wat betekent solidariteit in de Europese Unie van tegenwoordig? Om deze vraag draait de jaarconferentie ‘Solidarity and European integration’ van ACCESS EUROPE van de UvA en de VU, die plaatsvindt op donderdag 15 en vrijdag 16 juni. Aart de Geus, voorzitter van de Bertelsmann Stiftung (de Duitse denktank) en voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geeft op woensdag 14 juni de aftrap met een keynote. Hij presenteert hierin zijn visie op solidariteit in Europa en de toekomst van werk.

-

Vanaf het eerste begin van de Europese integratie wordt het begrip solidariteit gebruikt in het discours over Europa. Het wordt echter vaak als retorisch middel ingezet in plaats van als  normatief concept. Vandaag de dag dwingen de gevolgen van de monetaire eenwording de EU  tot een klassieke opvatting van solidariteit om gedeelde risico’s het hoofd te kunnen bieden. Tegelijkertijd zijn door de uitbreiding van de EU naar het oosten meer spanningen ontstaan tussen de EU-doelstellingen van verdergaande convergentie en binnenlandse cohesie. Bovendien is het principe van non-discriminatoire toegang tot sociale voorzieningen in alle lidstaten steeds controversiëler geworden. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is een tweevoudig perspectief op solidariteit nodig: Europees en nationaal. Hierover gaan wetenschappers uit binnen- en buitenland in panelsessies met elkaar in gesprek.

De toekomst van werk

Voor veel mensen is werk niet alleen een middel om in hun onderhoud te voorzien; het is een essentieel onderdeel van hun identiteit. Maar de veranderende wereld waarin we leven, gaat gepaard met grote veranderingen in een ieders werkomstandigheden. Mega-ontwikkelingen zoals globalisering, digitalisering en demografische veranderingen gaan onmiskenbaar de toekomst van werk bepalen. Als Europa zijn mate van cohesie in de komende jaren wil vasthouden of versterken, moet het een agenda opstellen om de kansen die voortkomen uit deze ontwikkelingen te kunnen pakken en de bedreigingen tegen te kunnen gaan. Europa moet hiertoe bouwen op een gemeenschappelijk begrip van het concept solidariteit. Maar wat houdt dat in en wat zijn de politieke implicaties, vraagt De Geus zich af in zijn lezing ‘Solidarity and the future of work’.

Organisatie

Trekkers van de conferentie zijn prof.dr. Frank Vandenbroucke (universiteitshoogleraar UvA), prof. dr. Jonathan Zeitlin (hoogleraar Public Policy and Governance UvA), dr. Theresa Kuhn (universitair docent Polticologie UvA) en prof. dr. Ben Crum (hoogleraar Algemene politicologie VU).

Praktische informatie

Zie bovenstaande verwijzingen voor informatie over deelname en locaties. De voertaal van de conferentie is Engels.