Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De UvA heeft aan 22 promovendi een lustrumbeurs toegekend. De lustrumbeurs is een nieuw initiatief in het kader van het 385-jarige bestaan van de UvA. Aansluitend bij het lustrumthema ‘Inspiring Generations’ wordt deze nieuwe generatie wetenschappers een extra mogelijkheid geboden om internationale ervaring op te doen.

Een groep mensen vormt het getal 385 voor het lustrumjaar van de UVA.

Internationale ervaring

Wetenschappers werken in een internationale wereld. Voor jonge onderzoekers is het opdoen van internationale ervaring dan ook van groot belang voor hun toekomst.  De lustrumbeurs biedt de promovendus de gelegenheid om, in aanvulling op de reguliere mogelijkheden binnen het promotietraject, internationale ervaring op doen. De beurs kan ingezet worden  voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld een congres of cursus in het buitenland of, in het kader van netwerkontwikkeling, een bezoek aan buitenlandse collega’s.

De selectiecommissie concludeerde dat de aanvragen in de volle breedte van hoge kwaliteit zijn. Het aantal ingediende voorstellen (94 in totaal) laat ook zien dat de beurzen in een behoefte voorzien. De promovendi die een lustrumbeurs ontvangen, zijn afkomstig uit alle faculteiten.

De tweede aanvraagronde voor de lustrumbeurzen zal op de Dies Natalis 2018 worden aangekondigd. Meer informatie over het tijdpad en de procedure zal op de website worden gemeld.

De lustrumbeurzen zijn een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdams Universiteitsfonds. Het doel is om de beurs in de toekomst blijvend in te stellen. Daartoe wordt in het najaar een wervingscampagne gestart.

Voor meer informatie over de Lustrumbeurs kunt u contact opnemen met dr. Kim van Gennip, M.J.J.M.vanGennip@uva.nl.