Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft acht aanvragen voor de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda gehonoreerd, waarvan UvA-hoogleraar Onderwijskunde Monique Volman van één project de hoofdaanvrager is. Volman gaat, samen met de Leidse hoogleraar Judi Mesman en een consortium bestaande uit 35 partners uit wetenschap en praktijk, in het project 'Gelijke kansen voor een diverse jeugd' onderzoeken hoe de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving kan worden versterkt.

mw. prof. dr. Monique Volman, hoogleraar FMG
Foto: Jeroen Oerlemans

De financiering van de toegekende aanvragen bedraagt maximaal €2,5 miljoen per aanvraag. Om aanspraak te maken op een subsidie moest een aanvraag ingediend worden die gesteund werd door een breed samengesteld consortium. De UvA maakt deel uit van alle acht consortia en is van één project de hoofdaanvrager.

Programma Volman

Volman wil samen met de andere partners uit het consortium de processen en mechanismen in de veranderende omgevingen waarin jongeren opgroeien en die kunnen bijdragen aan kansen(on)gelijkheid onderzoeken. Het project richt zich onder meer op de toenemende diversiteit in de schoolklas, de opkomst van schaduwonderwijs, de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg, mogelijkheden van wijkteams in de jeugdhulpverlening en mogelijkheden van de jeugdgezondheidszorg bij een stapeling van risicogedrag.

Startimpuls

In september vorig jaar besloot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om 20 miljoen vrij te maken voor de Startimpuls. Het bedrag is bestemd voor thematisch onderzoek binnen drie onderwerpen: onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving, digitalisering als aanjager en vernieuwing en natuurwetenschappelijke kennis als bron van vernieuwend vermogen. Het onderzoeksproject van Volman sluit aan op het thema onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving.

Overige goedgekeurde aanvragen

De andere goedgekeurde aanvragen die aansluiten op het thema ‘onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving’ zijn ‘NeuroLabNL: Optimale condities voor leren en veiligheid van jongeren’ (hoofdaanvrager Universiteit Leiden) en ‘JOIN Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie’ (hoofdaanvrager Universiteit Utrecht).

Onder de noemer ‘digitalisering als aanjager’ zijn de themaprogramma’s ‘Meten en detecteren van gezond gedrag (Universiteit Leiden) en ‘Verantwoorde waardecreatie met Big Data’ (TU Delft) goedgekeurd. Aansluitend bij het thema ‘natuurwetenschappelijke kennis als bron van vernieuwend vermogen’ zijn drie aanvragen gehonoreerd: ‘Origins Center’ (Rijksuniversiteit Groningen), ‘Zwaartekracht – een nieuwe ontdekkingsreis’ (Universiteit Leiden) en ‘Speerpunten van de Quantum/Nano-revolutie’ (Universiteit Twente).